Číslo faktúry Súbor na stiahnutieSuma ObjednávateľDodávateľ Dátumy vystaveniazverejnenia
Č. faktúry: 221500186 Detail Predmet: materiál - rezivo omietané Suma: 6298.9 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o. D. zverejnenia: 06.10.2022 D. vystavenia: 18.10.2022 Detail
Dodávateľ:Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., Novoveská cesta 9304/28, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 31666205
Predmet:materiál - rezivo omietané
Poznámka:
Č. faktúry: 221500187 Detail Predmet: chémia do kotla - práčovňa Suma: 238.8 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: FINECON, s.r.o. D. zverejnenia: 06.10.2022 D. vystavenia: 18.10.2022 Detail
Dodávateľ:FINECON, s.r.o., Rybničná 42, Bratislava, Slovensko, IČO: 31324061, DIČ: 2020335471
Predmet:chémia do kotla - práčovňa
Poznámka:
Č. faktúry: 221500188 Detail Predmet: materiál - rekonštrukcia námestia Suma: 839.88 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: SIDE Trans s.r.o. D. zverejnenia: 06.10.2022 D. vystavenia: 18.10.2022 Detail
Dodávateľ:SIDE Trans s.r.o., J. Wolkera 2412/26, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 46618155, DIČ: 2023560924
Predmet:materiál - rekonštrukcia námestia
Poznámka:
Č. faktúry: 221500189 Detail Predmet: materiál -rekonštrukcia námestia Suma: 1500.8 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Tehelňa STOVA, spol. s r.o. D. zverejnenia: 06.10.2022 D. vystavenia: 18.10.2022 Detail
Dodávateľ:Tehelňa STOVA, spol. s r.o. , Letecká 35 , Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 31703747
Predmet:materiál -rekonštrukcia námestia
Poznámka:
Č. faktúry: 221500190 Detail Predmet: materiál -rekonštrukcia námestia - dlažba Suma: 9365.02 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Tehelňa STOVA, spol. s r.o. D. zverejnenia: 06.10.2022 D. vystavenia: 18.10.2022 Detail
Dodávateľ:Tehelňa STOVA, spol. s r.o. , Letecká 35 , Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 31703747
Predmet:materiál -rekonštrukcia námestia - dlažba
Poznámka:
Č. faktúry: 221500191 Detail Predmet: betón - rekonštrukcia rozvodov TV Suma: 1940.64 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Jaroslav Olejník - BETOL D. zverejnenia: 06.10.2022 D. vystavenia: 18.10.2022 Detail
Dodávateľ: Jaroslav Olejník - BETOL, Markušovská 4, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 37176617
Predmet:betón - rekonštrukcia rozvodov TV
Poznámka:
Č. faktúry: 221500192 Detail Predmet: materiál na zákazky - Dom smútku, Rodinka Suma: 866.67 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: COLORLAK SK, s.r.o. D. zverejnenia: 06.10.2022 D. vystavenia: 18.10.2022 Detail
Dodávateľ:COLORLAK SK, s.r.o., Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica, Slovensko, IČO: 36254487
Predmet:materiál na zákazky - Dom smútku, Rodinka
Poznámka:
Č. faktúry: 221500193 Detail Predmet: materiál - Ovad Suma: 260.4 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: HAKOM, s.r.o. D. zverejnenia: 06.10.2022 D. vystavenia: 18.10.2022 Detail
Dodávateľ:HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, Slovensko, IČO: 36000124
Predmet:materiál - Ovad
Poznámka:
Č. faktúry: 221500194 Detail Predmet: materiál - Nov. huta Suma: 481.6 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: M-PLAST D. zverejnenia: 06.10.2022 D. vystavenia: 18.10.2022 Detail
Dodávateľ:M-PLAST , Tr. 1. mája 10/17, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 33053278, IČ DPH: SK 102068723
Predmet:materiál - Nov. huta
Poznámka:
Č. faktúry: 221500195 Detail Predmet: materiál na zákazky Suma: 2156.99 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: PADAX, s.r.o. D. zverejnenia: 06.10.2022 D. vystavenia: 18.10.2022 Detail
Dodávateľ:PADAX, s.r.o., Námestie Iglovia 2877/1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52961443, IČ DPH: SK2121188872
Predmet:materiál na zákazky
Poznámka:
Č. faktúry: 221500196 Detail Predmet: nákup materiálu - BRO Suma: 96.65 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Ondrej Jarkovský - E. servis D. zverejnenia: 06.10.2022 D. vystavenia: 18.10.2022 Detail
Dodávateľ:Ondrej Jarkovský - E. servis, J. Fabiniho 10, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 37177141
Predmet:nákup materiálu - BRO
Poznámka:
Č. faktúry: 221500197 Detail Predmet: materiál - rekonštrukcia námestia Suma: 529.19 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: SIDE Trans s.r.o. D. zverejnenia: 06.10.2022 D. vystavenia: 18.10.2022 Detail
Dodávateľ:SIDE Trans s.r.o., J. Wolkera 2412/26, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 46618155, DIČ: 2023560924
Predmet:materiál - rekonštrukcia námestia
Poznámka:
Č. faktúry: 221500198 Detail Predmet: nákup materiálu na zákazky Suma: 509.07 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: GIZI, spol. s.r.o. D. zverejnenia: 06.10.2022 D. vystavenia: 18.10.2022 Detail
Dodávateľ:GIZI, spol. s.r.o. , Tepličská cesta 14 , Spišská Nová Ves , Slovensko, IČO: 31689612, DIČ: 2020503782, IČ DPH: SK2020503782
Predmet:nákup materiálu na zákazky
Poznámka:
Č. faktúry: 221500199 Detail Predmet: materiál - rekonštrukcia chodníkov Suma: 62.63 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: MAJSTER CENTRUM, s.r.o. D. zverejnenia: 06.10.2022 D. vystavenia: 18.10.2022 Detail
Dodávateľ:MAJSTER CENTRUM, s.r.o., Zimná 87/223 , Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 36817767
Predmet:materiál - rekonštrukcia chodníkov
Poznámka:
Č. faktúry: 221500202 Detail Predmet: materiál - ihrisko Rodinka Suma: 522.84 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: BETÓN - SPIŠ, s.r.o. D. zverejnenia: 14.10.2022 D. vystavenia: 18.10.2022 Detail
Dodávateľ:BETÓN - SPIŠ, s.r.o., Radlinského 20, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 31688233, IČ DPH: SK2020503771
Predmet:materiál - ihrisko Rodinka
Poznámka:
Č. faktúry: 221500203 Detail Predmet: materiál - rekonštrukcia námestia Suma: 210.11 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Tehelňa STOVA, spol. s r.o. D. zverejnenia: 14.10.2022 D. vystavenia: 18.10.2022 Detail
Dodávateľ:Tehelňa STOVA, spol. s r.o. , Letecká 35 , Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 31703747
Predmet:materiál - rekonštrukcia námestia
Poznámka:
Č. faktúry: 221500203 Detail Predmet: materiál - rekonštrukcia námestia Suma: 210.11 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Tehelňa STOVA, spol. s r.o. D. zverejnenia: 14.10.2022 D. vystavenia: 18.10.2022 Detail
Dodávateľ:Tehelňa STOVA, spol. s r.o. , Letecká 35 , Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 31703747
Predmet:materiál - rekonštrukcia námestia
Poznámka:
Č. faktúry: 221500205 Detail Predmet: štrk - rekonštrukcia námestia Suma: 423.96 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: VSK MINERAL, s.r.o. D. zverejnenia: 14.10.2022 D. vystavenia: 18.10.2022 Detail
Dodávateľ:VSK MINERAL, s.r.o., Južná trieda 125, Košice, Slovensko, IČO: 36706311, DIČ: 202227952
Predmet:štrk - rekonštrukcia námestia
Poznámka:
Č. faktúry: 221500185 Detail Predmet: nákup materiálu Suma: 173.55 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Renáta Zacharová - EZAL D. zverejnenia: 06.10.2022 D. vystavenia: 18.10.2022 Detail
Dodávateľ:Renáta Zacharová - EZAL, Dolné Rudiny 1, Žilina, Slovensko, IČO: 22634452, DIČ: 1020527079
Predmet:nákup materiálu
Poznámka:
Č. faktúry: 221500200 Detail Predmet: triedieca lopata Suma: 4794 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Ing. Ján Hric – STETEX D. zverejnenia: 13.10.2022 D. vystavenia: 18.10.2022 Detail
Dodávateľ:Ing. Ján Hric – STETEX, L. Svobodu 620/68, Badín, Slovensko, IČO: 35257750, DIČ: 1020057126
Predmet:triedieca lopata
Poznámka:
Č. faktúry: 221500201 Detail Predmet: nákup materiálu - Rodinka Suma: 318.9 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Ladislav Farmadin - TOPGARDEN D. zverejnenia: 14.10.2022 D. vystavenia: 18.10.2022 Detail
Dodávateľ:Ladislav Farmadin - TOPGARDEN, Slivková 951/15B, Nitrianske Hrnčiarovce, Slovensko, IČO: 36931241, DIČ: 1020099861
Predmet:nákup materiálu - Rodinka
Poznámka:
Č. faktúry: 221500207 Detail Predmet: nákup materiálu - ihrisko Rodinka Suma: 210 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Anna Gdovinová D. zverejnenia: 18.10.2022 D. vystavenia: 18.10.2022 Detail
Dodávateľ:Anna Gdovinová, Osloboditeľov 367/16, Sačurov, Slovensko, IČO: 34899961, DIČ: 1033521544
Predmet:nákup materiálu - ihrisko Rodinka
Poznámka:
Č. faktúry: 221100315 Detail Predmet: internet 11/2022 Suma: 35.55 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: RUPKKI D. zverejnenia: 01.10.2022 D. vystavenia: 18.10.2022 Detail
Dodávateľ:RUPKKI, Iliašovská 33, Smižany, Slovensko, IČO: 36580392, IČ DPH: SK2021832142
Predmet:internet 11/2022
Poznámka:
Č. faktúry: 221100316 Detail Predmet: nákup PHM od 1.9.2022-15.9.2022 Suma: 1549.66 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: BMI - spol. s. r. o. D. zverejnenia: 01.10.2022 D. vystavenia: 18.10.2022 Detail
Dodávateľ:BMI - spol. s. r. o. , Zimná 83, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 36538957, IČ DPH: SK2021544954
Predmet:nákup PHM od 1.9.2022-15.9.2022
Poznámka:
Č. faktúry: 221100317 Detail Predmet: náhradné diely - Kramer - sklo Suma: 100 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Sklenárstvo MIER, s.r.o. D. zverejnenia: 01.10.2022 D. vystavenia: 18.10.2022 Detail
Dodávateľ:Sklenárstvo MIER, s.r.o., Jarmočná 1297/20, Poprad, Slovensko, IČO: 52735109, DIČ: 2121119363
Predmet:náhradné diely - Kramer - sklo
Poznámka:
Č. faktúry: 221100318 Detail Predmet: služba gps 10/2022 Suma: 117 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: TSS Group a.s. D. zverejnenia: 04.10.2022 D. vystavenia: 18.10.2022 Detail
Dodávateľ:TSS Group a.s., Továrenská 4201/50, Dubnica nad Váhom, Slovensko, IČO: 36323551, IČ DPH: SK2020116505
Predmet:služba gps 10/2022
Poznámka:
Č. faktúry: 221100319 Detail Predmet: mesačný poplatok za prenois dát CSC 10/2022 Suma: 78 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: JRK Slovensko, s.r.o. D. zverejnenia: 05.10.2022 D. vystavenia: 18.10.2022 Detail
Dodávateľ:JRK Slovensko, s.r.o., Rajská 2341/15A, Bratislava, Slovensko, IČO: 50530950
Predmet:mesačný poplatok za prenois dát CSC 10/2022
Poznámka:
Č. faktúry: 221100320 Detail Predmet: služba - žiadosť o vydanie stanoviska k existencii plyn. zariadní Suma: 18 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: SPP - distribúcia a.s. D. zverejnenia: 10.10.2022 D. vystavenia: 18.10.2022 Detail
Dodávateľ:SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava, Slovensko, IČO: 35910739
Predmet:služba - žiadosť o vydanie stanoviska k existencii plyn. zariadní
Poznámka:
Č. faktúry: 221100322 Detail Predmet: výroba a montáž alubodových tabúľ Suma: 999.12 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Ing. Jozef Šivec - Webing.sk D. zverejnenia: 10.10.2022 D. vystavenia: 18.10.2022 Detail
Dodávateľ:Ing. Jozef Šivec - Webing.sk, Zimná 90, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 45412171
Predmet:výroba a montáž alubodových tabúľ
Poznámka:
Č. faktúry: 221100323 Detail Predmet: preprava materiálu . terénne práce . ihrisko Rodinka Suma: 4692 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: GAMAN, s.r.o. D. zverejnenia: 10.10.2022 D. vystavenia: 18.10.2022 Detail
Dodávateľ:GAMAN, s.r.o. , Dunajská 2800/58 , Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 36581241
Predmet:preprava materiálu . terénne práce . ihrisko Rodinka
Poznámka:
Počet záznamov: 2406
Skočiť na stranu: