Číslo faktúry Súbor na stiahnutieSuma ObjednávateľDodávateľ Dátumy vystaveniazverejnenia
Č. faktúry: 220100121 Detail Predmet: práce v záhrade - vyklčovanie, vyhrabanie, odvoz odpadu Suma: 265.15 € Objednávateľ: IRAMED, s.r.o. Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 04.05.2022 D. vystavenia: 04.05.2022 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:práce v záhrade - vyklčovanie, vyhrabanie, odvoz odpadu
Poznámka:
Č. faktúry: 221500054 Detail Predmet: farba na lavičky Suma: 66.84 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: COLORLAK SK, s.r.o. D. zverejnenia: 30.04.2022 D. vystavenia: 03.05.2022 Detail
Dodávateľ:COLORLAK SK, s.r.o., Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica, Slovensko, IČO: 36254487
Predmet:farba na lavičky
Poznámka:
Č. faktúry: 221500055 Detail Predmet: nákup Suma: 469.06 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: BETÓN - SPIŠ, s.r.o. D. zverejnenia: 19.04.2022 D. vystavenia: 03.05.2022 Detail
Dodávateľ:BETÓN - SPIŠ, s.r.o., Radlinského 20, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 31688233, IČ DPH: SK2020503771
Predmet:nákup
Poznámka:
Č. faktúry: 221500056 Detail Predmet: materiál - rezivo omietané - stredové - lavičky Suma: 159.12 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o. D. zverejnenia: 08.04.2022 D. vystavenia: 03.05.2022 Detail
Dodávateľ:Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., Novoveská cesta 9304/28, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 31666205
Predmet:materiál - rezivo omietané - stredové - lavičky
Poznámka:
Č. faktúry: 221500057 Detail Predmet: nákup materiálu Suma: 402.54 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: PADAX, s.r.o. D. zverejnenia: 08.04.2022 D. vystavenia: 03.05.2022 Detail
Dodávateľ:PADAX, s.r.o., Námestie Iglovia 2877/1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52961443, IČ DPH: SK2121188872
Predmet:nákup materiálu
Poznámka:
Č. faktúry: 221500058 Detail Predmet: nákup materiálu - MHD zastávka Suma: 1277.38 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: TITAN - Tatraplast, s.r.o. D. zverejnenia: 03.05.2022 D. vystavenia: 03.05.2022 Detail
Dodávateľ:TITAN - Tatraplast, s.r.o., Bystrická cesta 5644, Ružomberok, Slovensko, IČO: 36440124, DIČ: 2022130330, IČ DPH: SK2022130330
Predmet:nákup materiálu - MHD zastávka
Poznámka:
Č. faktúry: 220500047 Detail Predmet: pranie prádla Suma: 157.32 € Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o. Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 29.04.2022 D. vystavenia: 30.04.2022 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:pranie prádla
Poznámka:
Č. faktúry: 220500048 Detail Predmet: pranie prádla Suma: 167.45 € Objednávateľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 30.04.2022 D. vystavenia: 30.04.2022 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:pranie prádla
Poznámka:
Č. faktúry: 220500049 Detail Predmet: pranie prádla Suma: 109.08 € Objednávateľ: METAKOV, s.r.o. Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 30.04.2022 D. vystavenia: 30.04.2022 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:pranie prádla
Poznámka:
Č. faktúry: 220500050 Detail Predmet: pranie prádla Suma: 706.01 € Objednávateľ: Centrum sociálnych služieb Spišský Štvrtok, n.o. Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 29.04.2022 D. vystavenia: 30.04.2022 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:pranie prádla
Poznámka:
Č. faktúry: 220500051 Detail Predmet: pranie prádla Suma: 1041.84 € Objednávateľ: PRO VITAE n.o. Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 29.04.2022 D. vystavenia: 30.04.2022 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:pranie prádla
Poznámka:
Č. faktúry: 220500052 Detail Predmet: pranie prádla Suma: 1233.54 € Objednávateľ: FMC - dialyzačné služby s.r.o. Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 29.04.2022 D. vystavenia: 30.04.2022 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:pranie prádla
Poznámka:
Č. faktúry: 220500053 Detail Predmet: pranie prádla Suma: 41.66 € Objednávateľ: Unilabs Slovensko s.r.o. Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 29.04.2022 D. vystavenia: 30.04.2022 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:pranie prádla
Poznámka:
Č. faktúry: 220500054 Detail Predmet: pranie prádla Suma: 4125.05 € Objednávateľ: Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 29.04.2022 D. vystavenia: 30.04.2022 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:pranie prádla
Poznámka:
Č. faktúry: 220500055 Detail Predmet: pranie prádla Suma: 1625.87 € Objednávateľ: Železničné zdravotníctvo Košice Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 30.04.2022 D. vystavenia: 30.04.2022 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:pranie prádla
Poznámka:
Č. faktúry: 220500056 Detail Predmet: pranie prádla Suma: 2949.98 € Objednávateľ: Domov dôchodcov Spišská Nová Ves Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 29.04.2022 D. vystavenia: 30.04.2022 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:pranie prádla
Poznámka:
Č. faktúry: 220100102 Detail Predmet: rekonštrukcia a bezbariérová úprava chodníka na Hutníckej ulici 1-9 v SNV Suma: 15772.5 € Objednávateľ: Mesto Spišská Nová Ves Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 22.04.2022 D. vystavenia: 30.04.2022 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:rekonštrukcia a bezbariérová úprava chodníka na Hutníckej ulici 1-9 v SNV
Poznámka:
Č. faktúry: 220100103 Detail Predmet: odvoz a likvidácia stavebného odpadu zo stavby na ul. mlynská 25 SNV Suma: 170.39 € Objednávateľ: Ivana Lukáčová Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 19.04.2022 D. vystavenia: 30.04.2022 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:odvoz a likvidácia stavebného odpadu zo stavby na ul. mlynská 25 SNV
Poznámka:
Č. faktúry: 220100104 Detail Predmet: dovoz a dosypanie štrku okolo základov bytového domu Gaštanová 3 a 5 Suma: 435.88 € Objednávateľ: Bytové družstvo Spišská Nová Ves Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 19.04.2022 D. vystavenia: 30.04.2022 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:dovoz a dosypanie štrku okolo základov bytového domu Gaštanová 3 a 5
Poznámka:
Č. faktúry: 220100105 Detail Predmet: dodanie a montáž zvislého dopravného značenia Suma: 226.22 € Objednávateľ: Michal Kaputa Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 29.04.2022 D. vystavenia: 30.04.2022 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:dodanie a montáž zvislého dopravného značenia
Poznámka:
Č. faktúry: 220100106 Detail Predmet: vykládka a prekládka materiálnej pomoci - odd. sociálnych vecí Suma: 385.88 € Objednávateľ: Mesto Spišská Nová Ves Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 22.04.2022 D. vystavenia: 30.04.2022 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:vykládka a prekládka materiálnej pomoci - odd. sociálnych vecí
Poznámka:
Č. faktúry: 220100107 Detail Predmet: poskytnuté služby na základe RDOPS 3 ZOPS_023/2021 04/2022 - OKS - zeleň Suma: 1769.12 € Objednávateľ: Mesto Spišská Nová Ves Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 30.04.2022 D. vystavenia: 30.04.2022 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:poskytnuté služby na základe RDOPS 3 ZOPS_023/2021 04/2022 - OKS - zeleň
Poznámka:
Č. faktúry: 220100108 Detail Predmet: poskytnuté služby na základe RDOPS1 ZOPS_021/2021 - 04/2022 - OKS čistenie Suma: 25841.8 € Objednávateľ: Mesto Spišská Nová Ves Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 30.04.2022 D. vystavenia: 30.04.2022 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:poskytnuté služby na základe RDOPS1 ZOPS_021/2021 - 04/2022 - OKS čistenie
Poznámka:
Č. faktúry: 220100109 Detail Predmet: poskytnuté služby na základe RDOPS2 ZOPS_024/2021 - 04/2022 - OVaD - údržba mestských objektov Suma: 373.01 € Objednávateľ: Mesto Spišská Nová Ves Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 30.04.2022 D. vystavenia: 30.04.2022 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:poskytnuté služby na základe RDOPS2 ZOPS_024/2021 - 04/2022 - OVaD - údržba mestských objektov
Poznámka:
Č. faktúry: 220100110 Detail Predmet: poskytnuté služby na základe RDOPS2 ZOPS_024/2021 - 04/2022 - OKS - údržba mestských objektov Suma: 6349.45 € Objednávateľ: Mesto Spišská Nová Ves Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 30.04.2022 D. vystavenia: 30.04.2022 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:poskytnuté služby na základe RDOPS2 ZOPS_024/2021 - 04/2022 - OKS - údržba mestských objektov
Poznámka:
Č. faktúry: 220100111 Detail Predmet: zabezpečenie záhradného domčeka s dopravou a inštaláciou - OKS Suma: 598.37 € Objednávateľ: Mesto Spišská Nová Ves Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 18.04.2022 D. vystavenia: 30.04.2022 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:zabezpečenie záhradného domčeka s dopravou a inštaláciou - OKS
Poznámka:
Č. faktúry: 220100112 Detail Predmet: demontáž nelegálne osadenej rampy na Vyšnom Hámri - OVaD Suma: 61.01 € Objednávateľ: Mesto Spišská Nová Ves Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 20.04.2022 D. vystavenia: 30.04.2022 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:demontáž nelegálne osadenej rampy na Vyšnom Hámri - OVaD
Poznámka:
Č. faktúry: 220100113 Detail Predmet: vykonávanie prác súvis. so zabránením vzniku ďalších škôd na Domove dôchodcov Suma: 5788.2 € Objednávateľ: Mesto Spišská Nová Ves Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 20.04.2022 D. vystavenia: 30.04.2022 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:vykonávanie prác súvis. so zabránením vzniku ďalších škôd na Domove dôchodcov
Poznámka:
Č. faktúry: 220100114 Detail Predmet: poskytnuté služby na základe Zmluvy o odbere a nakladaní s BRKO - 04/2022 Suma: 6030.73 € Objednávateľ: Brantner Nova, s.r.o. Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 30.04.2022 D. vystavenia: 30.04.2022 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:poskytnuté služby na základe Zmluvy o odbere a nakladaní s BRKO - 04/2022
Poznámka:
Č. faktúry: 220100115 Detail Predmet: poskytnuté služby na základe Zmluvy o odbere a nakladaní s BRKO - 04/2022 Suma: 220.7 € Objednávateľ: Mesto Spišské Podhradie Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 30.04.2022 D. vystavenia: 30.04.2022 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:poskytnuté služby na základe Zmluvy o odbere a nakladaní s BRKO - 04/2022
Poznámka:
Počet záznamov: 1836
Skočiť na stranu: