Číslo faktúry Súbor na stiahnutieSuma ObjednávateľDodávateľ Dátumy vystaveniazverejnenia
Č. faktúry: 241100164 Detail Predmet: nákup PHM 4.2024 Suma: 646.93 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: SLOVNAFT, a.s. D. zverejnenia: 06.05.2024 D. vystavenia: 15.05.2025 Detail
Dodávateľ:SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1 , Bratislava, Slovensko, IČO: 31322832, DIČ: 2020372640
Predmet:nákup PHM 4.2024
Poznámka:
Č. faktúry: 240500066 Detail Predmet: Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky za pranie prádla Suma: 1361.82 € Objednávateľ: REKREATOUR, s.r.o. Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 02.04.2024 D. vystavenia: 15.04.2025 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky za pranie prádla
Poznámka:
Č. faktúry: 240100157 Detail Predmet: Faktrujeme Vám na základe mailovej objednávky čistenie, odvoz a zhodnotenie bio odpadu 200 201 Suma: 878.33 € Objednávateľ: SIMBA reality, s.r.o Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 16.05.2024 D. vystavenia: 31.05.2024 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Faktrujeme Vám na základe mailovej objednávky čistenie, odvoz a zhodnotenie bio odpadu 200 201
Poznámka:
Č. faktúry: 241100178 Detail Predmet: Elektromontážne práce-oprava VO v meste SNV Suma: 1776 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: LBS s.r.o. D. zverejnenia: 16.05.2024 D. vystavenia: 27.05.2024 Detail
Dodávateľ:LBS s.r.o., Letecká 66, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 36190501, DIČ: 2020033763, IČ DPH: SK2020033763
Predmet:Elektromontážne práce-oprava VO v meste SNV
Poznámka:
Č. faktúry: 241100179 Detail Predmet: Nákup PHM od 1.5.2024-15.5.2024 Suma: 4071.9 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: OMV Slovensko, s.r.o. D. zverejnenia: 16.05.2024 D. vystavenia: 27.05.2024 Detail
Dodávateľ:OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava, Slovensko, IČO: 604381, DIČ: 2020491407
Predmet:Nákup PHM od 1.5.2024-15.5.2024
Poznámka:
Č. faktúry: 241100180 Detail Predmet: Oprava-traktorová kosačka Husquarna Suma: 132.14 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany D. zverejnenia: 16.05.2024 D. vystavenia: 23.05.2024 Detail
Dodávateľ:AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany, Mlynská 2, Smižany, Slovensko, IČO: 31727531, DIČ: 2020504673, IČ DPH: SK2020504673
Predmet:Oprava-traktorová kosačka Husquarna
Poznámka:
Č. faktúry: 241100181 Detail Predmet: elektrická energia za mesiac apríl 2024 Suma: 1197.97 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. D. zverejnenia: 16.05.2024 D. vystavenia: 23.05.2024 Detail
Dodávateľ:Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s., Ul. Jánskeho 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 36597350, DIČ: 2022064781
Predmet:elektrická energia za mesiac apríl 2024
Poznámka:
Č. faktúry: 241100182 Detail Predmet: čistiace prostriedky pre zamestnancov Suma: 454.42 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Herba Drug, s.r.o D. zverejnenia: 16.05.2024 D. vystavenia: 23.05.2024 Detail
Dodávateľ:Herba Drug, s.r.o, Mlynská 1335, Smižany, Slovensko, IČO: 36172944, DIČ: 2020032718
Predmet:čistiace prostriedky pre zamestnancov
Poznámka:
Č. faktúry: 241500104 Detail Predmet: nákup materiálu Suma: 245.88 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: GIZI, spol. s.r.o. D. zverejnenia: 17.05.2024 D. vystavenia: 20.05.2024 Detail
Dodávateľ:GIZI, spol. s.r.o. , Tepličská cesta 14 , Spišská Nová Ves , Slovensko, IČO: 31689612, DIČ: 2020503782, IČ DPH: SK2020503782
Predmet:nákup materiálu
Poznámka:
Č. faktúry: 241500105 Detail Predmet: nákup materiálu-výtlky Suma: 6891.44 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: STRABAG s.r.o. D. zverejnenia: 17.05.2024 D. vystavenia: 20.05.2024 Detail
Dodávateľ:STRABAG s.r.o., Hraničná 22, Poprad, Slovensko, IČO: 17317282
Predmet:nákup materiálu-výtlky
Poznámka:
Č. faktúry: 240100145 Detail Predmet: Na základe Rámcovej dohody o odbere a nakladaní s odpadom zo dňa 26.02.2024 Vám fakturujjeme poskytnuté sužby za mesiac apríl 2024 Suma: 1175.04 € Objednávateľ: Technické služby mesta Levoča Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 09.05.2024 D. vystavenia: 15.05.2024 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Na základe Rámcovej dohody o odbere a nakladaní s odpadom zo dňa 26.02.2024 Vám fakturujjeme poskytnuté sužby za mesiac apríl 2024
Poznámka:
Č. faktúry: 240100146 Detail Predmet: Faktrujeme Vám za vývoz septika MV SN181CA Suma: 89.8 € Objednávateľ: Katarína Mikolajová Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 09.05.2024 D. vystavenia: 15.05.2024 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Faktrujeme Vám za vývoz septika MV SN181CA
Poznámka:
Č. faktúry: 240100147 Detail Predmet: Faktrujeme Vám na zálade Vašedj objednávky č.17/2400017 zo dňa 24.4.2024 opravu miestnej komunikácie Suma: 327.25 € Objednávateľ: Obec Matejovce nad Hornádom Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 09.05.2024 D. vystavenia: 15.05.2024 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Faktrujeme Vám na zálade Vašedj objednávky č.17/2400017 zo dňa 24.4.2024 opravu miestnej komunikácie
Poznámka:
Č. faktúry: 240100148 Detail Predmet: Faktrujeme Vám podľa Vašej objednávky 19.4.2024 za upratovanie na Radničnom námesti po podujatí Župné dni Suma: 385.74 € Objednávateľ: LaMP s. r. o. Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 09.05.2024 D. vystavenia: 15.05.2024 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Faktrujeme Vám podľa Vašej objednávky 19.4.2024 za upratovanie na Radničnom námesti po podujatí Župné dni
Poznámka:
Č. faktúry: 240100149 Detail Predmet: Faktrujeme Vám podľa Vašej objednávky č.11/2400180 dodávku a odvoz kontajnera avývoz st.odpadu z Futbalového štadióna Suma: 291.64 € Objednávateľ: Správa telovýchovných zariadení Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 09.05.2024 D. vystavenia: 15.05.2024 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Faktrujeme Vám podľa Vašej objednávky č.11/2400180 dodávku a odvoz kontajnera avývoz st.odpadu z Futbalového štadióna
Poznámka:
Č. faktúry: 240100150 Detail Predmet: Na základe Rámcovej dohody o poskytovaní služieb ZOPS_027/2023 Vám fakturujeme poskytované služby a 4/2024 /OVaD-údržba mestkých objektov/ Suma: 301.45 € Objednávateľ: Mesto Spišská Nová Ves Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 09.05.2024 D. vystavenia: 15.05.2024 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Na základe Rámcovej dohody o poskytovaní služieb ZOPS_027/2023 Vám fakturujeme poskytované služby a 4/2024 /OVaD-údržba mestkých objektov/
Poznámka:
Č. faktúry: 240100151 Detail Predmet: Faktrujeme Vám na základe Vašej objednávky č.14/2400050 pristavenie a vývoz kontajnera a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu Suma: 184.01 € Objednávateľ: Základná škola Nad Medzou Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 09.05.2024 D. vystavenia: 15.05.2024 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Faktrujeme Vám na základe Vašej objednávky č.14/2400050 pristavenie a vývoz kontajnera a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu
Poznámka:
Č. faktúry: 240100152 Detail Predmet: Fakturujeme Vám na základe tel.objednávky za pristavenie a vývoz kontajnera na Gorazdovej ul.24 Suma: 308 € Objednávateľ: Tatiana Vojčíková Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 09.05.2024 D. vystavenia: 15.05.2024 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Fakturujeme Vám na základe tel.objednávky za pristavenie a vývoz kontajnera na Gorazdovej ul.24
Poznámka:
Č. faktúry: 240100153 Detail Predmet: Refaktrujeme Vám Suma: 46.45 € Objednávateľ: Tatiana Vojčíková Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 14.05.2024 D. vystavenia: 15.05.2024 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Refaktrujeme Vám
Poznámka:
Č. faktúry: 240100154 Detail Predmet: Faktrujeme Vám na základe Vašej objednávky č.242000018 zo dňa 08.04.2024 asfaltovanie jamy na križovatke ul.elektrarenská a Stará cesta(oproti Coop Jednote) Suma: 1575 € Objednávateľ: KONŠTRUKTA spol. s.r.o. Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 14.05.2024 D. vystavenia: 15.05.2024 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Faktrujeme Vám na základe Vašej objednávky č.242000018 zo dňa 08.04.2024 asfaltovanie jamy na križovatke ul.elektrarenská a Stará cesta(oproti Coop Jednote)
Poznámka:
Č. faktúry: 240100155 Detail Predmet: Faktrujeme Vám na základe Vašej objednávky č.0225002400590 zo dňa 16.4.2024 opravu cestnej komuinikácie a prkovísk opravu výtlkov v areáli Nemocnice Suma: 2301.75 € Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 14.05.2024 D. vystavenia: 15.05.2024 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Faktrujeme Vám na základe Vašej objednávky č.0225002400590 zo dňa 16.4.2024 opravu cestnej komuinikácie a prkovísk opravu výtlkov v areáli Nemocnice
Poznámka:
Č. faktúry: 240100156 Detail Predmet: Faktrujeme Vám na základe Vašej objednávky zo dňa 09.5.2024 dodanie a montáž zvislého dopravného značenia (pre držiteľa preukazu ZŤP) Suma: 226.22 € Objednávateľ: Janka Kuchtová Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 15.05.2024 D. vystavenia: 15.05.2024 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Faktrujeme Vám na základe Vašej objednávky zo dňa 09.5.2024 dodanie a montáž zvislého dopravného značenia (pre držiteľa preukazu ZŤP)
Poznámka:
Č. faktúry: 241500089 Detail Predmet: materiál Suma: 2489.13 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: PADAX, s.r.o. D. zverejnenia: 01.05.2024 D. vystavenia: 15.05.2024 Detail
Dodávateľ:PADAX, s.r.o., Námestie Iglovia 2877/1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52961443, IČ DPH: SK2121188872
Predmet:materiál
Poznámka:
Č. faktúry: 241500090 Detail Predmet: nákup materiálu Suma: 52.38 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: BETÓN - SPIŠ, s.r.o. D. zverejnenia: 02.05.2024 D. vystavenia: 15.05.2024 Detail
Dodávateľ:BETÓN - SPIŠ, s.r.o., Radlinského 20, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 31688233, IČ DPH: SK2020503771
Predmet:nákup materiálu
Poznámka:
Č. faktúry: 241500091 Detail Predmet: nákup materiálu Suma: 133.81 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: VSK MINERAL, s.r.o. D. zverejnenia: 02.05.2024 D. vystavenia: 15.05.2024 Detail
Dodávateľ:VSK MINERAL, s.r.o., Južná trieda 125, Košice, Slovensko, IČO: 36706311, DIČ: 202227952
Predmet:nákup materiálu
Poznámka:
Č. faktúry: 241500092 Detail Predmet: materiál Suma: 1837.19 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany D. zverejnenia: 02.05.2024 D. vystavenia: 15.05.2024 Detail
Dodávateľ:AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany, Mlynská 2, Smižany, Slovensko, IČO: 31727531, DIČ: 2020504673, IČ DPH: SK2020504673
Predmet:materiál
Poznámka:
Č. faktúry: 241500093 Detail Predmet: nákup materiálu Suma: 108 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Jaroslav Olejník - BETOL D. zverejnenia: 03.05.2024 D. vystavenia: 15.05.2024 Detail
Dodávateľ: Jaroslav Olejník - BETOL, Markušovská 4, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 37176617
Predmet:nákup materiálu
Poznámka:
Č. faktúry: 241500094 Detail Predmet: materiál Suma: 219.37 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: COLORLAK SK, s.r.o. D. zverejnenia: 03.05.2025 D. vystavenia: 15.05.2024 Detail
Dodávateľ:COLORLAK SK, s.r.o., Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica, Slovensko, IČO: 36254487
Predmet:materiál
Poznámka:
Č. faktúry: 241500095 Detail Predmet: materiál Suma: 316.44 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves D. zverejnenia: 07.05.2024 D. vystavenia: 15.05.2024 Detail
Dodávateľ:ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 36582298
Predmet:materiál
Poznámka:
Č. faktúry: 241500096 Detail Predmet: nákup hydraulický olej do MV Suma: 108 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: TRUCK service – Spiš, s. r. o. D. zverejnenia: 09.05.2024 D. vystavenia: 15.05.2024 Detail
Dodávateľ:TRUCK service – Spiš, s. r. o., Tkáčska 2722/6 , Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 54704260
Predmet:nákup hydraulický olej do MV
Poznámka:
Počet záznamov: 5188
Skočiť na stranu: