Číslo objednávky Súbor na stiahnutieSuma ObjednávateľDodávateľ Dátumy vyhotoveniazverejnenia
Č. objednávky: 0076/2022 Detail Predmet: vozíky - práčovňa Suma: 2628 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: CLEANING spol. s.r.o. D. zverejnenia: 05.10.2022 D. vyhotovenia: 05.10.2022 Detail
Dodávateľ:CLEANING spol. s.r.o., Majerská cesta 96A, Banská Bystrica, Slovensko, IČO: 31571441, DIČ: 2020458033
Predmet:vozíky - práčovňa
Poznámka:
Č. objednávky: 0068/2022 Detail Predmet: Dovoz štrku Suma: 0 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: GAMAN, s.r.o. D. zverejnenia: 13.09.2022 D. vyhotovenia: 03.10.2022 Detail
Dodávateľ:GAMAN, s.r.o. , Dunajská 2800/58 , Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 36581241
Predmet:Dovoz štrku
Poznámka:
Č. objednávky: 0069/2022 Detail Predmet: stavebný dozor Suma: 0 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: RAF-BAU, s.r.o. D. zverejnenia: 13.09.2022 D. vyhotovenia: 03.10.2022 Detail
Dodávateľ:RAF-BAU, s.r.o., Pribinova 1140/89, Smižany, Slovensko, IČO: 53941209
Predmet:stavebný dozor
Poznámka:
Č. objednávky: 0071/2022 Detail Predmet: dopravné značky Suma: 0 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: HAKOM, s.r.o. D. zverejnenia: 23.09.2022 D. vyhotovenia: 03.10.2022 Detail
Dodávateľ:HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, Slovensko, IČO: 36000124
Predmet:dopravné značky
Poznámka:
Č. objednávky: 0072/2022 Detail Predmet: prvky na detské ihrisko Rodinka Suma: 1297 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: RAIP, s.r.o. D. zverejnenia: 30.09.2022 D. vyhotovenia: 03.10.2022 Detail
Dodávateľ:RAIP, s.r.o., Kopečná 252/2, Poprad, Slovensko, IČO: 47611448, DIČ: 2023995270
Predmet:prvky na detské ihrisko Rodinka
Poznámka:
Č. objednávky: 0073/2022 Detail Predmet: zhotovenie NN prípojky Suma: 2400 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: LBS s.r.o. D. zverejnenia: 30.09.2022 D. vyhotovenia: 03.10.2022 Detail
Dodávateľ:LBS s.r.o., Letecká 66, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 36190501, DIČ: 2020033763, IČ DPH: SK2020033763
Predmet:zhotovenie NN prípojky
Poznámka:
Č. objednávky: 0074/2022 Detail Predmet: dovoz štrku Suma: 0 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: GAMAN, s.r.o. D. zverejnenia: 30.09.2022 D. vyhotovenia: 03.10.2022 Detail
Dodávateľ:GAMAN, s.r.o. , Dunajská 2800/58 , Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 36581241
Predmet:dovoz štrku
Poznámka:
Č. objednávky: 0070/2022 Detail Predmet: tatranský profil Suma: 1860 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: SEZAM s.r.o. D. zverejnenia: 19.09.2022 D. vyhotovenia: 03.10.2022 Detail
Dodávateľ:SEZAM s.r.o., Drevárska 2, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 633194
Predmet:tatranský profil
Poznámka:
Č. objednávky: 0063/2022 Detail Predmet: prenájom vibračnej dosky - Regenerácia námestia Suma: 0 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Alkon SV s.r.o. D. zverejnenia: 06.09.2022 D. vyhotovenia: 14.09.2022 Detail
Dodávateľ:Alkon SV s.r.o., Zimná 65, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 45261661
Predmet:prenájom vibračnej dosky - Regenerácia námestia
Poznámka:
Č. objednávky: 0064/2022 Detail Predmet: mobilné WC - Regenerácia námestia Suma: 0 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: JOHNNY SERVIS s.r.o. D. zverejnenia: 06.09.2022 D. vyhotovenia: 14.09.2022 Detail
Dodávateľ:JOHNNY SERVIS s.r.o., Pezinská 18, Malacky, Slovensko, IČO: 36238546
Predmet:mobilné WC - Regenerácia námestia
Poznámka:
Č. objednávky: 0066/2022 Detail Predmet: zemné práce - Rekonštrukcia rozvodov ÚK a TV okruh kotolne Mier Suma: 0 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: SN Living s.r.o. D. zverejnenia: 07.09.2022 D. vyhotovenia: 14.09.2022 Detail
Dodávateľ:SN Living s.r.o., Štefana Hozu 1552/29, Smižany, Slovensko, IČO: 50739409
Predmet:zemné práce - Rekonštrukcia rozvodov ÚK a TV okruh kotolne Mier
Poznámka:
Č. objednávky: 0061/2022 Detail Predmet: dopravné značky ZŤP - sklad Suma: 0 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: HAKOM, s.r.o. D. zverejnenia: 25.08.2022 D. vyhotovenia: 26.08.2022 Detail
Dodávateľ:HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, Slovensko, IČO: 36000124
Predmet:dopravné značky ZŤP - sklad
Poznámka:
Č. objednávky: 0062/2022 Detail Predmet: dopravné značene - ZŠ Kožuchová Suma: 640 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: HAKOM, s.r.o. D. zverejnenia: 26.08.2022 D. vyhotovenia: 26.08.2022 Detail
Dodávateľ:HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, Slovensko, IČO: 36000124
Predmet:dopravné značene - ZŠ Kožuchová
Poznámka:
Č. objednávky: 0060/2022 Detail Predmet: Tabule bez polepu Suma: 0 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: HAKOM, s.r.o. D. zverejnenia: 24.08.2022 D. vyhotovenia: 24.08.2022 Detail
Dodávateľ:HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, Slovensko, IČO: 36000124
Predmet:Tabule bez polepu
Poznámka:
Č. objednávky: 0055/2022 Detail Predmet: betónová dlažba - námestie SNV Suma: 24892.1 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Tehelňa STOVA, spol. s r.o. D. zverejnenia: 15.08.2022 D. vyhotovenia: 19.08.2022 Detail
Dodávateľ:Tehelňa STOVA, spol. s r.o. , Letecká 35 , Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 31703747
Predmet:betónová dlažba - námestie SNV
Poznámka:
Č. objednávky: 0057/2022 Detail Predmet: Prenájom plošiny a zabezpečenie elektrických prípojok - Dni mesta Suma: 0 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: LBS s.r.o. D. zverejnenia: 15.08.2022 D. vyhotovenia: 19.08.2022 Detail
Dodávateľ:LBS s.r.o., Letecká 66, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 36190501, DIČ: 2020033763, IČ DPH: SK2020033763
Predmet:Prenájom plošiny a zabezpečenie elektrických prípojok - Dni mesta
Poznámka:
Č. objednávky: 0056/2022 Detail Predmet: zabezpečenie riadiacej činnosti stav. prác Suma: 0 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Alkon SV s.r.o. D. zverejnenia: 17.08.2022 D. vyhotovenia: 18.08.2022 Detail
Dodávateľ:Alkon SV s.r.o., Zimná 65, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 45261661
Predmet:zabezpečenie riadiacej činnosti stav. prác
Poznámka:
Č. objednávky: 0058/2022 Detail Predmet: prenájom stroja Suma: 0 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: GAMAN, s.r.o. D. zverejnenia: 15.08.2022 D. vyhotovenia: 18.08.2022 Detail
Dodávateľ:GAMAN, s.r.o. , Dunajská 2800/58 , Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 36581241
Predmet:prenájom stroja
Poznámka:
Č. objednávky: 0059/2022 Detail Predmet: oprava nádrže - Multicar Suma: 0 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: UNIKONT SLOVAKIA s.r.o. D. zverejnenia: 15.08.2022 D. vyhotovenia: 18.08.2022 Detail
Dodávateľ:UNIKONT SLOVAKIA s.r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, Slovensko, IČO: 35786078, DIČ: 2020256436, IČ DPH: SK2020256436
Predmet:oprava nádrže - Multicar
Poznámka:
Č. objednávky: 0058/2022 Detail Predmet: prenájom strojov Suma: 0 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: GAMAN, s.r.o. D. zverejnenia: 15.08.2022 D. vyhotovenia: 15.08.2022 Detail
Dodávateľ:GAMAN, s.r.o. , Dunajská 2800/58 , Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 36581241
Predmet:prenájom strojov
Poznámka:
Č. objednávky: 0053/2022 Detail Predmet: zelená dlažba s kolíkmi Suma: 0 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: B-komplet, s.r.o. D. zverejnenia: 08.08.2022 D. vyhotovenia: 12.08.2022 Detail
Dodávateľ:B-komplet, s.r.o., B. Němcovej 12, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 36600326, DIČ: 2022095955
Predmet:zelená dlažba s kolíkmi
Poznámka:
Č. objednávky: 0054/2022 Detail Predmet: fólia s perforáciou Suma: 0 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: HARMEN s.r.o. D. zverejnenia: 09.08.2022 D. vyhotovenia: 12.08.2022 Detail
Dodávateľ:HARMEN s.r.o., Strojárska 4463, Snina, Slovensko, IČO: 47396881, DIČ: 2147483647
Predmet:fólia s perforáciou
Poznámka:
Č. objednávky: 0050/2022 Detail Predmet: dopravné zrkadlo Suma: 0 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: HAKOM, s.r.o. D. zverejnenia: 02.08.2022 D. vyhotovenia: 09.08.2022 Detail
Dodávateľ:HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, Slovensko, IČO: 36000124
Predmet:dopravné zrkadlo
Poznámka:
Č. objednávky: 0051/2022 Detail Predmet: Dopravné značenie - CVČ Suma: 0 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: HAKOM, s.r.o. D. zverejnenia: 04.08.2022 D. vyhotovenia: 09.08.2022 Detail
Dodávateľ:HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, Slovensko, IČO: 36000124
Predmet:Dopravné značenie - CVČ
Poznámka:
Č. objednávky: 0052/2022 Detail Predmet: dopravné značenie Suma: 0 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: HAKOM, s.r.o. D. zverejnenia: 05.08.2022 D. vyhotovenia: 09.08.2022 Detail
Dodávateľ:HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, Slovensko, IČO: 36000124
Predmet:dopravné značenie
Poznámka:
Č. objednávky: 0048/2022 Detail Predmet: lanové prvky na detské ihrisko Suma: 1486 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: RAIP, s.r.o. D. zverejnenia: 01.08.2022 D. vyhotovenia: 04.08.2022 Detail
Dodávateľ:RAIP, s.r.o., Kopečná 252/2, Poprad, Slovensko, IČO: 47611448, DIČ: 2023995270
Predmet:lanové prvky na detské ihrisko
Poznámka:
Č. objednávky: 0049/2022 Detail Predmet: rekonštrukcia rozvodov ÚK a TV okruh kotolne Mier 1 Suma: 68137.5 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: RUMIT Slovakia, s.r.o D. zverejnenia: 01.08.2022 D. vyhotovenia: 04.08.2022 Detail
Dodávateľ:RUMIT Slovakia, s.r.o, Nad Medzou 6, spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 31718990, DIČ: 2020504497
Predmet:rekonštrukcia rozvodov ÚK a TV okruh kotolne Mier 1
Poznámka:
Č. objednávky: 0046/2022 Detail Predmet: prenájom mobilného WC Suma: 0 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: JOHNNY SERVIS s.r.o. D. zverejnenia: 13.07.2022 D. vyhotovenia: 15.07.2022 Detail
Dodávateľ:JOHNNY SERVIS s.r.o., Pezinská 18, Malacky, Slovensko, IČO: 36238546
Predmet:prenájom mobilného WC
Poznámka:
Č. objednávky: 0047/2022 Detail Predmet: elektrické prípojky počas SVT Suma: 0 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: LBS s.r.o. D. zverejnenia: 13.07.2022 D. vyhotovenia: 15.07.2022 Detail
Dodávateľ:LBS s.r.o., Letecká 66, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 36190501, DIČ: 2020033763, IČ DPH: SK2020033763
Predmet:elektrické prípojky počas SVT
Poznámka:
Č. objednávky: 0044/2022 Detail Predmet: dopravné značky Suma: 0 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: HAKOM, s.r.o. D. zverejnenia: 08.07.2022 D. vyhotovenia: 13.07.2022 Detail
Dodávateľ:HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, Slovensko, IČO: 36000124
Predmet:dopravné značky
Poznámka:
Počet záznamov: 228
Skočiť na stranu: