Od 31.3.2022 zverejňujeme zmluvy v Centrálnom registri zmlúv. Dostupné sú na web. stránke https://www.crz.gov.sk/

Číslo zmluvy Súbor na stiahnutieSuma ObjednávateľDodávateľ Dátumy uzavretiazverejnenia
Č. zmluvy: Zmluva o poskytovaní verejných služieb Detail Predmet: internet - práčovňa Suma: 333.6 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Slovak Telekom a.s. D. zverejnenia: 13.09.2022 D. uzavretia: 14.09.2022 Detail
Dodávateľ:Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, Slovensko, IČO: 35763469, DIČ: 2020273893
Predmet:internet - práčovňa
Poznámka:
Č. zmluvy: TSS 36/07/2022/03 Detail Predmet: monitorovanie vozidiel Suma: 0 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: TSS Group a.s. D. zverejnenia: 12.07.2022 D. uzavretia: 15.07.2022 Detail
Dodávateľ:TSS Group a.s., Továrenská 4201/50, Dubnica nad Váhom, Slovensko, IČO: 36323551, IČ DPH: SK2020116505
Predmet:monitorovanie vozidiel
Poznámka:
Č. zmluvy: 220100178 Detail Predmet: dodanie a montáž zvislého dopravného značenia Suma: 226.22 € Objednávateľ: Ladislav Dragula Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 21.06.2022 D. uzavretia: 28.06.2022 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:dodanie a montáž zvislého dopravného značenia
Poznámka:
Č. zmluvy: Rámcová dohoda o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve Detail Predmet: zber, preprava a zhodnotenie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov Suma: 0 € Objednávateľ: EURO CENTRÁL, s.r.o. Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 05.04.2022 D. uzavretia: 05.04.2022 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:zber, preprava a zhodnotenie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
Poznámka:
Dátum platnosti do:31.12.2022
Č. zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb Detail Predmet: Pranie a žehlenie bielizne, odevov a iných materiálov Suma: 0 € Objednávateľ: Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 30.03.2022 D. uzavretia: 30.03.2022 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Pranie a žehlenie bielizne, odevov a iných materiálov
Poznámka:
Č. zmluvy: Rámcová dohoda o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve Detail Predmet: zber, preprava a zhodnotenie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov Suma: 5489 € Objednávateľ: Základná škola Levočská 11 Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 28.03.2022 D. uzavretia: 29.03.2022 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:zber, preprava a zhodnotenie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
Poznámka:
Dátum platnosti do:31.12.2022
Č. zmluvy: Rámcová dohoda o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve Detail Predmet: zber, preprava a zhodnotenie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov Suma: 5489 € Objednávateľ: Základná škola Z. Nejedlého 2 Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 28.03.2022 D. uzavretia: 29.03.2022 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:zber, preprava a zhodnotenie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
Poznámka:
Dátum platnosti do:31.12.2022
Č. zmluvy: Nájomná zmluva na automobil Detail Predmet: Peugeot Boxer Suma: 1 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: BELS, spol. s.r.o. D. zverejnenia: 01.03.2022 D. uzavretia: 01.03.2022 Detail
Dodávateľ:BELS, spol. s.r.o., Hradisko 1254, Smižany, Slovensko, IČO: 36203637, DIČ: 2020034511
Predmet:Peugeot Boxer
Poznámka:
Dátum platnosti do:30.06.2022
Č. zmluvy: Zmluva o nájme Detail Predmet: Prenájom administratívnej budovy, Drevárska 2 Suma: 2116.7 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Mesto Spišská Nová Ves D. zverejnenia: 28.02.2022 D. uzavretia: 28.02.2022 Detail
Dodávateľ:Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 329614, DIČ: 2020717875
Predmet:Prenájom administratívnej budovy, Drevárska 2
Poznámka:
Č. zmluvy: Zmluva o dodávke plynu - 4101458945 Detail Predmet: odber plynu Suma: 0 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: SPP - distribúcia a.s. D. zverejnenia: 10.02.2022 D. uzavretia: 14.02.2022 Detail
Dodávateľ:SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava, Slovensko, IČO: 35910739
Predmet:odber plynu
Poznámka:
Č. zmluvy: Zmluva o dodávke plynu - 4100048635 Detail Predmet: odber plynu Suma: 0 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: SPP - distribúcia a.s. D. zverejnenia: 10.02.2022 D. uzavretia: 14.02.2022 Detail
Dodávateľ:SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava, Slovensko, IČO: 35910739
Predmet:odber plynu
Poznámka:
Dátum platnosti do:31.12.2022
Č. zmluvy: Dodatok č.1 k dohode č. 21/44/53F/2 Detail Predmet: zvýšenie výšky umiestňovacieho príspevku Suma: 2682.2 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny D. zverejnenia: 09.02.2022 D. uzavretia: 09.02.2022 Detail
Dodávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny , Odborárov 53, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 30794536, DIČ: 2021777780, IČ DPH: SK2021777780
Predmet:zvýšenie výšky umiestňovacieho príspevku
Poznámka:
Č. zmluvy: Dodatok č.1 k dohode č. 21/44/53F/3 Detail Predmet: zvýšenie výšky umiestňovacieho príspevku Suma: 2726.6 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny D. zverejnenia: 09.02.2022 D. uzavretia: 09.02.2022 Detail
Dodávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny , Odborárov 53, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 30794536, DIČ: 2021777780, IČ DPH: SK2021777780
Predmet:zvýšenie výšky umiestňovacieho príspevku
Poznámka:
Č. zmluvy: Dohoda č. 22/44/53G/1 Detail Predmet: dohoda o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku Suma: 0 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny D. zverejnenia: 09.02.2022 D. uzavretia: 09.02.2022 Detail
Dodávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny , Odborárov 53, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 30794536, DIČ: 2021777780, IČ DPH: SK2021777780
Predmet:dohoda o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku
Poznámka:
Č. zmluvy: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Detail Predmet: audit účtovnej závierky a overenie výročnej správy Suma: 1400 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: PROFI audit s.r.o. D. zverejnenia: 05.02.2022 D. uzavretia: 07.02.2022 Detail
Dodávateľ:PROFI audit s.r.o., J. Wolkera 1306/32, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 44897294, DIČ: 2022905115
Predmet:audit účtovnej závierky a overenie výročnej správy
Poznámka:
Č. zmluvy: Kúpna zmluva Detail Predmet: odkúpenie práčovne Suma: 35000 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: BELS, spol. s.r.o. D. zverejnenia: 30.01.2022 D. uzavretia: 03.02.2022 Detail
Dodávateľ:BELS, spol. s.r.o., Hradisko 1254, Smižany, Slovensko, IČO: 36203637, DIČ: 2020034511
Predmet:odkúpenie práčovne
Poznámka:
Č. zmluvy: Nájomná zmluva na automobil Detail Predmet: Peugeot Boxer Suma: 1 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: BELS, spol. s.r.o. D. zverejnenia: 31.01.2022 D. uzavretia: 31.01.2022 Detail
Dodávateľ:BELS, spol. s.r.o., Hradisko 1254, Smižany, Slovensko, IČO: 36203637, DIČ: 2020034511
Predmet:Peugeot Boxer
Poznámka:
Dátum platnosti do:01.03.2022
Č. zmluvy: 221100011 Detail Predmet: prevedené práce - ZŠ Hutnícka Suma: 1700 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Rastislav Slebodník D. zverejnenia: 19.01.2022 D. uzavretia: 20.01.2022 Detail
Dodávateľ:Rastislav Slebodník, Hviezdoslavova 91/71, Spišské Podhradie, Slovensko, IČO: 34804200
Predmet:prevedené práce - ZŠ Hutnícka
Poznámka:
Č. zmluvy: Rámcová kúpna zmluva Detail Predmet: materiál Suma: 0 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Ptáček - veľkoobchod, a.s. D. zverejnenia: 13.01.2022 D. uzavretia: 16.01.2022 Detail
Dodávateľ:Ptáček - veľkoobchod, a.s., Vajnorská 140, Bratislava, Slovensko, IČO: 35814586, DIČ: 2020202294
Predmet:materiál
Poznámka:
Č. zmluvy: SK-28/01/2022/01 Detail Predmet: monitorovanie vozidla SN668BP Suma: 6.5 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: TSS Group a.s. D. zverejnenia: 12.01.2022 D. uzavretia: 12.01.2022 Detail
Dodávateľ:TSS Group a.s., Továrenská 4201/50, Dubnica nad Váhom, Slovensko, IČO: 36323551, IČ DPH: SK2020116505
Predmet:monitorovanie vozidla SN668BP
Poznámka:
Č. zmluvy: Zmluva o nájme dopravných prostriedkov Detail Predmet: nájom vozidiel FARMTRAC malotraktor, CAN-AM MAVERiCK TRAIL Suma: 142.24 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Mesto Spišská Nová Ves D. zverejnenia: 01.01.2022 D. uzavretia: 01.01.2022 Detail
Dodávateľ:Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 329614, DIČ: 2020717875
Predmet:nájom vozidiel FARMTRAC malotraktor, CAN-AM MAVERiCK TRAIL
Poznámka:
Dátum platnosti do:31.01.2022
Č. zmluvy: Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke nebytových priestorov Detail Predmet: rozšírenie nebytových priestorov Suma: 0 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Mesto Spišská Nová Ves D. zverejnenia: 31.12.2021 D. uzavretia: 31.12.2021 Detail
Dodávateľ:Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 329614, DIČ: 2020717875
Predmet:rozšírenie nebytových priestorov
Poznámka:
Č. zmluvy: zmluva o odbere a nakladaní s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi Detail Predmet: vykonávanie odberu a nakladania s vytriedenými biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi za účelom ich zhodnoternia Suma: 0 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Technické služby mesta Levoča D. zverejnenia: 31.12.2021 D. uzavretia: 31.12.2021 Detail
Dodávateľ:Technické služby mesta Levoča, Hradby 2, Levoča, Slovensko, IČO: 35528052, DIČ: 2020731713
Predmet:vykonávanie odberu a nakladania s vytriedenými biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi za účelom ich zhodnoternia
Poznámka:
Dátum platnosti do:31.12.2022
Č. zmluvy: zmluva o odbere a nakladaní s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi Detail Predmet: Odber a nakladanie vytriedených biologicky rozložiteľných odpadov Suma: 0 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Brantner Nova s.r.o. D. zverejnenia: 31.12.2021 D. uzavretia: 31.12.2021 Detail
Dodávateľ:Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 31659641, DIČ: 31659641, IČ DPH: SK31659641
Predmet:Odber a nakladanie vytriedených biologicky rozložiteľných odpadov
Poznámka:
Dátum platnosti do:31.12.2022
Č. zmluvy: Zmluva o nájme dopravných prostriedkov Detail Predmet: nájom vozidiel MAN TGL a CITROEN JUMPY Suma: 1844 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Mesto Spišská Nová Ves D. zverejnenia: 23.12.2021 D. uzavretia: 23.12.2021 Detail
Dodávateľ:Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 329614, DIČ: 2020717875
Predmet:nájom vozidiel MAN TGL a CITROEN JUMPY
Poznámka:
Č. zmluvy: Rámcová dohoda o poskytovaní služieb Detail Predmet: Správa a údržba verejnej zelene Suma: 214000 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Mesto Spišská Nová Ves D. zverejnenia: 23.12.2021 D. uzavretia: 23.12.2021 Detail
Dodávateľ:Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 329614, DIČ: 2020717875
Predmet:Správa a údržba verejnej zelene
Poznámka:
Dátum platnosti do:31.12.2022
Dátum účinnosti:01.01.2022
Č. zmluvy: Rámcová dohoda o poskytovaní služieb Detail Predmet: Jarné čistenie komunikácií po zime, priebežné ručné čistenie ver. priestranstiev, strojné čistenie komunikácii a chodníkov, čistenie kanalizačných vpustí Suma: 210000 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Mesto Spišská Nová Ves D. zverejnenia: 23.12.2021 D. uzavretia: 23.12.2021 Detail
Dodávateľ:Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 329614, DIČ: 2020717875
Predmet:Jarné čistenie komunikácií po zime, priebežné ručné čistenie ver. priestranstiev, strojné čistenie komunikácii a chodníkov, čistenie kanalizačných vpustí
Poznámka:
Dátum platnosti do:31.12.2022
Dátum účinnosti:01.01.2022
Č. zmluvy: Rámcová dohoda o poskytovaní služieb Detail Predmet: správa a údržba mestských objektov, údržba a obnova a realizácia zvislého dopravného značenia Suma: 200000 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Mesto Spišská Nová Ves D. zverejnenia: 23.12.2021 D. uzavretia: 23.12.2021 Detail
Dodávateľ:Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 329614, DIČ: 2020717875
Predmet:správa a údržba mestských objektov, údržba a obnova a realizácia zvislého dopravného značenia
Poznámka:
Dátum platnosti do:31.12.2022
Dátum účinnosti:01.01.2022
Č. zmluvy: Rámcová dohoda o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve Detail Predmet: zber, preprava a zhodnotenie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov Suma: 214000 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Mesto Spišská Nová Ves D. zverejnenia: 23.12.2021 D. uzavretia: 23.12.2021 Detail
Dodávateľ:Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 329614, DIČ: 2020717875
Predmet:zber, preprava a zhodnotenie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
Poznámka:
Dátum platnosti do:31.12.2022
Dátum účinnosti:01.01.2022
Č. zmluvy: Rámcová dohoda o odbere a zneškodňovaní odpadu Detail Predmet: odobratie a zneškodnenie odpadov Suma: 0 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Brantner Nova s.r.o. D. zverejnenia: 23.12.2021 D. uzavretia: 23.12.2021 Detail
Dodávateľ:Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 31659641, DIČ: 31659641, IČ DPH: SK31659641
Predmet:odobratie a zneškodnenie odpadov
Poznámka:
Dátum platnosti do:31.12.2022
Počet záznamov: 145