Warning: Undefined array key "key" in /home/html/mepos.sk/public_html/web/_sub/register/index.php on line 87

Warning: Undefined array key "price" in /home/html/mepos.sk/public_html/web/_sub/register/index.php on line 87

Warning: Undefined array key "date" in /home/html/mepos.sk/public_html/web/_sub/register/index.php on line 87
Zverejnené Faktúry
Číslo faktúry Súbor na stiahnutieSuma ObjednávateľDodávateľ Dátumy vystaveniazverejnenia
Č. faktúry: 230100321 Detail Predmet: Na základe Rámcovej dohody o odbere a nakladaní s odpadom zo dňa 31.12.2022 Vám fakturujeme poskytované služby za mesiac september 2023 Suma: 1370.21 € Objednávateľ: Technické služby mesta Levoča Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 04.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Na základe Rámcovej dohody o odbere a nakladaní s odpadom zo dňa 31.12.2022 Vám fakturujeme poskytované služby za mesiac september 2023
Poznámka:
Č. faktúry: 230100322 Detail Predmet: Na základe Rámcovej dohody o poskytovaní služieb v odpadovom hospodarstve zo dňa 04.05.2023 Vám fakturujeme poskytované služby za 09/2023 Vyprázdnenie 240l a 1100l nádob s biolog. rozl. odpadom Suma: 12.63 € Objednávateľ: Sociálna poisťovňa Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 04.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Na základe Rámcovej dohody o poskytovaní služieb v odpadovom hospodarstve zo dňa 04.05.2023 Vám fakturujeme poskytované služby za 09/2023 Vyprázdnenie 240l a 1100l nádob s biolog. rozl. odpadom
Poznámka:
Č. faktúry: 230100323 Detail Predmet: Na základe Rámcovej dohody o posyktovaní služieb v odpadovom hospodarstve zo dňa 19.04.2023 Vám fakturujeme poskytované služby za 09/2023 Vyprádznenie a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu Suma: 65.83 € Objednávateľ: Správa telovýchovných zariadení Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 04.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Na základe Rámcovej dohody o posyktovaní služieb v odpadovom hospodarstve zo dňa 19.04.2023 Vám fakturujeme poskytované služby za 09/2023 Vyprádznenie a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu
Poznámka:
Č. faktúry: 230100324 Detail Predmet: Na základe Rámcovej dohody o poskytovaní služieb v odpadovom hospodarstve zo dňa 26.04.2023 Vám fakturujeme poskytované služby za 09/2023 Vyprazdnenie a zhodnotenie biologicky rozloziteľného kuchynského odpadu Suma: 12.19 € Objednávateľ: Správa telovýchovných zariadení Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 04.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Na základe Rámcovej dohody o poskytovaní služieb v odpadovom hospodarstve zo dňa 26.04.2023 Vám fakturujeme poskytované služby za 09/2023 Vyprazdnenie a zhodnotenie biologicky rozloziteľného kuchynského odpadu
Poznámka:
Č. faktúry: 230100325 Detail Predmet: Na základe Rámcovej dohody o poskytovaní služieb v odpadovom hospodarstve zo dňa 28.12.2022 Vám fakturujeme poskytované služby za 09/2023 Vyprádznenie 10l nádob s biolog. rozl. kuchynským odpadom Suma: 184.4 € Objednávateľ: Správa školských zariadení Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 04.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Na základe Rámcovej dohody o poskytovaní služieb v odpadovom hospodarstve zo dňa 28.12.2022 Vám fakturujeme poskytované služby za 09/2023 Vyprádznenie 10l nádob s biolog. rozl. kuchynským odpadom
Poznámka:
Č. faktúry: 231500218 Detail Predmet: nákup materiálu Suma: 47.88 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: CLEANING spol. s.r.o. D. zverejnenia: 02.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023 Detail
Dodávateľ:CLEANING spol. s.r.o., Majerská cesta 96A, Banská Bystrica, Slovensko, IČO: 31571441, DIČ: 2020458033
Predmet:nákup materiálu
Poznámka:
Č. faktúry: 231500219 Detail Predmet: nákup materiálu Suma: 362.52 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: CLEANING spol. s.r.o. D. zverejnenia: 02.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023 Detail
Dodávateľ:CLEANING spol. s.r.o., Majerská cesta 96A, Banská Bystrica, Slovensko, IČO: 31571441, DIČ: 2020458033
Predmet:nákup materiálu
Poznámka:
Č. faktúry: 231500220 Detail Predmet: materiál Suma: 2161.24 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: PADAX, s.r.o. D. zverejnenia: 02.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023 Detail
Dodávateľ:PADAX, s.r.o., Námestie Iglovia 2877/1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52961443, IČ DPH: SK2121188872
Predmet:materiál
Poznámka:
Č. faktúry: 231500222 Detail Predmet: nákup materiálu-výtlky Suma: 1125.08 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: STRABAG s.r.o. D. zverejnenia: 02.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023 Detail
Dodávateľ:STRABAG s.r.o., Hraničná 22, Poprad, Slovensko, IČO: 17317282
Predmet:nákup materiálu-výtlky
Poznámka:
Č. faktúry: 231500223 Detail Predmet: materiál-práčovňa Suma: 105.2 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Ľubomír Mužík D. zverejnenia: 03.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023 Detail
Dodávateľ:Ľubomír Mužík, Slovensko
Predmet:materiál-práčovňa
Poznámka:
Č. faktúry: 231500224 Detail Predmet: nákup materiálu východ Suma: 817.12 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: BETÓN - SPIŠ, s.r.o. D. zverejnenia: 06.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023 Detail
Dodávateľ:BETÓN - SPIŠ, s.r.o., Radlinského 20, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 31688233, IČ DPH: SK2020503771
Predmet:nákup materiálu východ
Poznámka:
Č. faktúry: 231500225 Detail Predmet: oprava strojov-materiál-stihl Suma: 76.9 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany D. zverejnenia: 06.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023 Detail
Dodávateľ:AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany, Mlynská 2, Smižany, Slovensko, IČO: 31727531, DIČ: 2020504673, IČ DPH: SK2020504673
Predmet:oprava strojov-materiál-stihl
Poznámka:
Č. faktúry: 231500226 Detail Predmet: materiál Suma: 2098.33 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: STAVCENTRUM Spiš s.r.o. D. zverejnenia: 09.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023 Detail
Dodávateľ:STAVCENTRUM Spiš s.r.o., Fabíniho 28, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 36658677
Predmet:materiál
Poznámka:
Č. faktúry: 231500227 Detail Predmet: materiál Suma: 561.45 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: COLORLAK SK, s.r.o. D. zverejnenia: 10.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023 Detail
Dodávateľ:COLORLAK SK, s.r.o., Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica, Slovensko, IČO: 36254487
Predmet:materiál
Poznámka:
Č. faktúry: 231500228 Detail Predmet: Nákup materiálu Suma: 32.27 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: GIZI, spol. s.r.o. D. zverejnenia: 10.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023 Detail
Dodávateľ:GIZI, spol. s.r.o. , Tepličská cesta 14 , Spišská Nová Ves , Slovensko, IČO: 31689612, DIČ: 2020503782, IČ DPH: SK2020503782
Predmet:Nákup materiálu
Poznámka:
Č. faktúry: 231500229 Detail Predmet: nákup materiálu Suma: 873.1 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: BETÓN - SPIŠ, s.r.o. D. zverejnenia: 13.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023 Detail
Dodávateľ:BETÓN - SPIŠ, s.r.o., Radlinského 20, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 31688233, IČ DPH: SK2020503771
Predmet:nákup materiálu
Poznámka:
Č. faktúry: 231500230 Detail Predmet: nákup materiálu-práčovňa Suma: 190.29 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Schwabik, s.r.o. D. zverejnenia: 13.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023 Detail
Dodávateľ:Schwabik, s.r.o., Zimná 36, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 45976244, DIČ: 2023163593
Predmet:nákup materiálu-práčovňa
Poznámka:
Č. faktúry: 231500221 Detail Predmet: materiál-smetné nádoby Suma: 398.1 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: FEREX, s.r.o. D. zverejnenia: 03.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023 Detail
Dodávateľ:FEREX, s.r.o., Vodná 23, Nitra, Slovensko, IČO: 17682258, DIČ: 2020405156
Predmet:materiál-smetné nádoby
Poznámka:
Č. faktúry: 230500222 Detail Predmet: Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky č. 4011780910 pranie prádla za mesiac 09/2023 Suma: 1289.26 € Objednávateľ: FMC - dialyzačné služby s.r.o. Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 02.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky č. 4011780910 pranie prádla za mesiac 09/2023
Poznámka:
Č. faktúry: 230500223 Detail Predmet: Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky poskytnuté služby-pranie prádla Suma: 1563.8 € Objednávateľ: Centrum sociálnych služieb Spišský Štvrtok, n.o. Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 02.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky poskytnuté služby-pranie prádla
Poznámka:
Č. faktúry: 230500224 Detail Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 28.12.2022 poskytnuté služby-pranie bielizne v mesiaci 09/2023 Suma: 4804.6 € Objednávateľ: Východoslovenský onkologický ústav, a.s. Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 02.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 28.12.2022 poskytnuté služby-pranie bielizne v mesiaci 09/2023
Poznámka:
Č. faktúry: 230500226 Detail Predmet: Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky č. 0225002301548 pranie prádla Suma: 651.73 € Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 09.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky č. 0225002301548 pranie prádla
Poznámka:
Č. faktúry: 231100388 Detail Predmet: nájomné za nebytové pristory, ost. služby za mesiac september 2023 Suma: 1161.73 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. D. zverejnenia: 02.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023 Detail
Dodávateľ:Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s., Ul. Jánskeho 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 36597350, DIČ: 2022064781
Predmet:nájomné za nebytové pristory, ost. služby za mesiac september 2023
Poznámka:
Č. faktúry: 231100389 Detail Predmet: zmluva o reklame za mesiac september 2023 Suma: 1200 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Futbalový klub Spišská Nová Ves, o.z. D. zverejnenia: 02.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023 Detail
Dodávateľ:Futbalový klub Spišská Nová Ves, o.z., Ing. O. Kožucha, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 35548967, DIČ: 2021702705
Predmet:zmluva o reklame za mesiac september 2023
Poznámka:
Č. faktúry: 231100390 Detail Predmet: oprava Ford Transit SN118CH Suma: 852 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Autoservis BHB, s.r.o. D. zverejnenia: 02.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023 Detail
Dodávateľ:Autoservis BHB, s.r.o., Radlinského 3032/29, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52744221, DIČ: 2121137436
Predmet:oprava Ford Transit SN118CH
Poznámka:
Č. faktúry: 231100391 Detail Predmet: likvidácia odpadových vôd na -ČOV SNV 16.09.-22.09.2023 Suma: 327.6 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. D. zverejnenia: 02.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023 Detail
Dodávateľ:Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, Slovensko, IČO: 36500968, DIČ: 2021918459
Predmet:likvidácia odpadových vôd na -ČOV SNV 16.09.-22.09.2023
Poznámka:
Č. faktúry: 231100392 Detail Predmet: prenájom mobilnéhoi WC- vnútroblok Východ Suma: 78 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: JOHNNY SERVIS s.r.o. D. zverejnenia: 02.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023 Detail
Dodávateľ:JOHNNY SERVIS s.r.o., Pezinská 18, Malacky, Slovensko, IČO: 36238546
Predmet:prenájom mobilnéhoi WC- vnútroblok Východ
Poznámka:
Č. faktúry: 231100393 Detail Predmet: prenájom mobilného oplotenia 9/2023-vnútroblok Východ Suma: 504 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: JOHNNY SERVIS s.r.o. D. zverejnenia: 02.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023 Detail
Dodávateľ:JOHNNY SERVIS s.r.o., Pezinská 18, Malacky, Slovensko, IČO: 36238546
Predmet:prenájom mobilného oplotenia 9/2023-vnútroblok Východ
Poznámka:
Č. faktúry: 231100394 Detail Predmet: služby koordinátora BOZP na stavenisku revitalizácia vnútrobloku sídl. Východ Suma: 120 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: In. Martin Macala D. zverejnenia: 02.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023 Detail
Dodávateľ:In. Martin Macala, Slovensko, IČO: 44492367, DIČ: 1076334061
Predmet:služby koordinátora BOZP na stavenisku revitalizácia vnútrobloku sídl. Východ
Poznámka:
Č. faktúry: 231100395 Detail Predmet: servis pohoda Suma: 72 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Ing. Dušan Hodák D. zverejnenia: 03.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023 Detail
Dodávateľ:Ing. Dušan Hodák, Stará cesta 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 34575324
Predmet:servis pohoda
Poznámka:
Počet záznamov: 4179
Skočiť na stranu: