Warning: Undefined array key "key" in /home/html/mepos.sk/public_html/web/_sub/register/index.php on line 87

Warning: Undefined array key "price" in /home/html/mepos.sk/public_html/web/_sub/register/index.php on line 87

Warning: Undefined array key "date" in /home/html/mepos.sk/public_html/web/_sub/register/index.php on line 87
Zverejnené Faktúry
Číslo faktúry Súbor na stiahnutieSuma ObjednávateľDodávateľ Dátumy vystaveniazverejnenia
Č. faktúry: 231100396 Detail Predmet: internet 11/2023 Suma: 23.7 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: RUPKKI D. zverejnenia: 03.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023 Detail
Dodávateľ:RUPKKI, Iliašovská 33, Smižany, Slovensko, IČO: 36580392, IČ DPH: SK2021832142
Predmet:internet 11/2023
Poznámka:
Č. faktúry: 231100397 Detail Predmet: nákup PHM od 15.09.2023-30.09.2023 Suma: 3981.91 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: OMV Slovensko, s.r.o. D. zverejnenia: 03.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023 Detail
Dodávateľ:OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava, Slovensko, IČO: 604381, DIČ: 2020491407
Predmet:nákup PHM od 15.09.2023-30.09.2023
Poznámka:
Č. faktúry: 231100398 Detail Predmet: oprava-krovinorez Husquarna 535 Suma: 649.24 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany D. zverejnenia: 03.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023 Detail
Dodávateľ:AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany, Mlynská 2, Smižany, Slovensko, IČO: 31727531, DIČ: 2020504673, IČ DPH: SK2020504673
Predmet:oprava-krovinorez Husquarna 535
Poznámka:
Č. faktúry: 231100399 Detail Predmet: oprava-krovinorez Husquarna 545 Suma: 738.97 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany D. zverejnenia: 03.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023 Detail
Dodávateľ:AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany, Mlynská 2, Smižany, Slovensko, IČO: 31727531, DIČ: 2020504673, IČ DPH: SK2020504673
Predmet:oprava-krovinorez Husquarna 545
Poznámka:
Č. faktúry: 231100400 Detail Predmet: OOPP Suma: 55.6 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY D. zverejnenia: 03.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023 Detail
Dodávateľ:Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 30666171
Predmet:OOPP
Poznámka:
Č. faktúry: 231100401 Detail Predmet: opakované dodanie zemného plynu 01.10.2023-31.10.2023-4100048635 Suma: 1518 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. D. zverejnenia: 03.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023 Detail
Dodávateľ:Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, Slovensko, IČO: 35815256, DIČ: 2020259802
Predmet:opakované dodanie zemného plynu 01.10.2023-31.10.2023-4100048635
Poznámka:
Č. faktúry: 231100402 Detail Predmet: opakované dodanie zemného plynu 01.10.2023-31.10.2023-4101458945 Suma: 4373 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. D. zverejnenia: 03.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023 Detail
Dodávateľ:Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, Slovensko, IČO: 35815256, DIČ: 2020259802
Predmet:opakované dodanie zemného plynu 01.10.2023-31.10.2023-4101458945
Poznámka:
Č. faktúry: 231100403 Detail Predmet: kancelárske potreby Suma: 283.13 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: FaxCopy a.s. D. zverejnenia: 03.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023 Detail
Dodávateľ:FaxCopy a.s. , Domkárska 15 , Bratislava, Slovensko, IČO: 35729040, DIČ: 2020242070, IČ DPH: SK7020000130
Predmet:kancelárske potreby
Poznámka:
Č. faktúry: 231100404 Detail Predmet: údržba/oprava M-SN 498 CR, SN Z013 Suma: 225.6 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: PRODUCT TRADE s.r.o. D. zverejnenia: 03.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023 Detail
Dodávateľ:PRODUCT TRADE s.r.o., B. Němcovej 1552/10, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 47483164, DIČ: 2023916059, IČ DPH: SK2023916059
Predmet:údržba/oprava M-SN 498 CR, SN Z013
Poznámka:
Č. faktúry: 231100405 Detail Predmet: pitný režim, BRO, priem. park 12 ks Suma: 68.4 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: MINERÁLNE VODY a.s. D. zverejnenia: 03.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023 Detail
Dodávateľ:MINERÁLNE VODY a.s., Slovenská 9 , Prešov, Slovensko, IČO: 31711464, DIČ: 2020520436
Predmet:pitný režim, BRO, priem. park 12 ks
Poznámka:
Č. faktúry: 231100406 Detail Predmet: vodné. stočné za mesiac september 2023 Suma: 785.77 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. D. zverejnenia: 04.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023 Detail
Dodávateľ:Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s., Ul. Jánskeho 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 36597350, DIČ: 2022064781
Predmet:vodné. stočné za mesiac september 2023
Poznámka:
Č. faktúry: 231100407 Detail Predmet: elektrická energia za mesiac september 2023 Suma: 2251.13 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. D. zverejnenia: 04.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023 Detail
Dodávateľ:Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s., Ul. Jánskeho 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 36597350, DIČ: 2022064781
Predmet:elektrická energia za mesiac september 2023
Poznámka:
Č. faktúry: 231100408 Detail Predmet: tel. poplatky 1.9.-30.9.2023 Suma: 332.22 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Slovak Telekom a.s. D. zverejnenia: 04.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023 Detail
Dodávateľ:Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, Slovensko, IČO: 35763469, DIČ: 2020273893
Predmet:tel. poplatky 1.9.-30.9.2023
Poznámka:
Č. faktúry: 231100409 Detail Predmet: mesačný poplatok za prenos dát CSC 9/2023 Suma: 78 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: JRK Slovensko, s.r.o. D. zverejnenia: 05.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023 Detail
Dodávateľ:JRK Slovensko, s.r.o., Rajská 2341/15A, Bratislava, Slovensko, IČO: 50530950
Predmet:mesačný poplatok za prenos dát CSC 9/2023
Poznámka:
Č. faktúry: 231100410 Detail Predmet: ostatné služby-prevedené práce-kosnie mier, medza Suma: 18128.5 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: CSGARDEN s.r.o. D. zverejnenia: 05.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023 Detail
Dodávateľ:CSGARDEN s.r.o., Harichovský chodník 1905/7, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 51431637, DIČ: 2120688790, IČ DPH: SK2120688790
Predmet:ostatné služby-prevedené práce-kosnie mier, medza
Poznámka:
Č. faktúry: 231100411 Detail Predmet: reklama na základe zmluvy o reklame splátka za mesiac 9/2023 Suma: 3000 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: HK RYSY s.r.o. D. zverejnenia: 05.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023 Detail
Dodávateľ:HK RYSY s.r.o., Gorkého 6, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 53840666, DIČ: 2121511238
Predmet:reklama na základe zmluvy o reklame splátka za mesiac 9/2023
Poznámka:
Č. faktúry: 231100412 Detail Predmet: práce hydraulickou rukou, odpad Emkobel Mier Suma: 2671.2 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: LH BUILDING s.r.o. D. zverejnenia: 05.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023 Detail
Dodávateľ:LH BUILDING s.r.o. , Štefana Hozu 1552/29 , Smižany, Slovensko, IČO: 47117273, DIČ: 2023746175
Predmet:práce hydraulickou rukou, odpad Emkobel Mier
Poznámka:
Č. faktúry: 231100413 Detail Predmet: zhodnotenie odpadu Suma: 703.55 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: SIDE Trans s.r.o. D. zverejnenia: 05.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023 Detail
Dodávateľ:SIDE Trans s.r.o., J. Wolkera 2412/26, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 46618155, DIČ: 2023560924
Predmet:zhodnotenie odpadu
Poznámka:
Č. faktúry: 231100414 Detail Predmet: Oprava SN956DS-Citroen Jumper Suma: 898.85 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: C - CAR, s.r.o. D. zverejnenia: 05.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023 Detail
Dodávateľ:C - CAR, s.r.o., MOTOCENTRUM - areál 3052, Poprad, Slovensko, IČO: 36488313, DIČ: 2021753910
Predmet:Oprava SN956DS-Citroen Jumper
Poznámka:
Č. faktúry: 231100415 Detail Predmet: likvidácia odpadových vôd na ČOV SNV 26.09.-30.09.2023 Suma: 436.8 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. D. zverejnenia: 06.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023 Detail
Dodávateľ:Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, Slovensko, IČO: 36500968, DIČ: 2021918459
Predmet:likvidácia odpadových vôd na ČOV SNV 26.09.-30.09.2023
Poznámka:
Č. faktúry: 231100416 Detail Predmet: SLUžBA GPS 9/2023 Suma: 99.96 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Commander Services s.r.o. D. zverejnenia: 06.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023 Detail
Dodávateľ:Commander Services s.r.o., Žitná 23, Bratislava, Slovensko, IČO: 51183455, DIČ: 2120619270
Predmet:SLUžBA GPS 9/2023
Poznámka:
Č. faktúry: 231100417 Detail Predmet: zneškodnenie odpadu za mesiac september 2023 Suma: 287.23 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Brantner Nova s.r.o. D. zverejnenia: 06.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023 Detail
Dodávateľ:Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 31659641, DIČ: 31659641, IČ DPH: SK31659641
Predmet:zneškodnenie odpadu za mesiac september 2023
Poznámka:
Č. faktúry: 231100418 Detail Predmet: celoročné profesionálne vzdelávanie Suma: 351 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o D. zverejnenia: 09.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023 Detail
Dodávateľ:CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o, Zadarská ulica 2/15090, Banská Bystrica, Slovensko, IČO: 36760951, DIČ: 2022360549
Predmet:celoročné profesionálne vzdelávanie
Poznámka:
Č. faktúry: 231100419 Detail Predmet: remontáž systému riadiacej jednotky SN 117BM Suma: 48 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Commander Services s.r.o. D. zverejnenia: 10.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023 Detail
Dodávateľ:Commander Services s.r.o., Žitná 23, Bratislava, Slovensko, IČO: 51183455, DIČ: 2120619270
Predmet:remontáž systému riadiacej jednotky SN 117BM
Poznámka:
Č. faktúry: 231100420 Detail Predmet: Elektromontážne práce-oprava VO v meste SNV Suma: 1558 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: LBS s.r.o. D. zverejnenia: 10.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023 Detail
Dodávateľ:LBS s.r.o., Letecká 66, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 36190501, DIČ: 2020033763, IČ DPH: SK2020033763
Predmet:Elektromontážne práce-oprava VO v meste SNV
Poznámka:
Č. faktúry: 231100421 Detail Predmet: elektromontážne práce-vnútroblok sídlisko Východ SNV Suma: 16305.5 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: LBS s.r.o. D. zverejnenia: 10.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023 Detail
Dodávateľ:LBS s.r.o., Letecká 66, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 36190501, DIČ: 2020033763, IČ DPH: SK2020033763
Predmet:elektromontážne práce-vnútroblok sídlisko Východ SNV
Poznámka:
Č. faktúry: 231100422 Detail Predmet: nájom lyžice na prac. str. TAKEUCHI mod. TB216 S.č.216015510 Suma: 36 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: BagreSpiš s.r.o. D. zverejnenia: 10.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023 Detail
Dodávateľ:BagreSpiš s.r.o., Hutnícka 2679/3, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 44078447, DIČ: 2022588238, IČ DPH: SK2022588238
Predmet:nájom lyžice na prac. str. TAKEUCHI mod. TB216 S.č.216015510
Poznámka:
Č. faktúry: 231100423 Detail Predmet: dobitie umývacích kariet Suma: 200 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: L&B company s. r. o. D. zverejnenia: 11.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023 Detail
Dodávateľ:L&B company s. r. o., Kasárenská 87/2, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 53925645, DIČ: 2121544612
Predmet:dobitie umývacích kariet
Poznámka:
Č. faktúry: 231100424 Detail Predmet: betonárske práce-vnútroblok sídlisko Východ SNV Suma: 1386 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Ivan Hajko D. zverejnenia: 11.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023 Detail
Dodávateľ:Ivan Hajko, Slovensko
Predmet:betonárske práce-vnútroblok sídlisko Východ SNV
Poznámka:
Č. faktúry: 231100425 Detail Predmet: ostat. služby-nakladanie a uloženie odpadu-Rekonštrukcia rozvodov ÚK A TV Suma: 484.8 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Metal Spiš, s.r.o. D. zverejnenia: 11.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023 Detail
Dodávateľ:Metal Spiš, s.r.o., Podskala 26, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 50140493, DIČ: 2120198938
Predmet:ostat. služby-nakladanie a uloženie odpadu-Rekonštrukcia rozvodov ÚK A TV
Poznámka:
Počet záznamov: 4179
Skočiť na stranu: