Číslo faktúry Súbor na stiahnutieSuma ObjednávateľDodávateľ Dátumy vystaveniazverejnenia
Č. faktúry: 211300002 Detail Predmet: oprava základu dane (Ťarchopis) k dokladu por. č. 211100589 Suma: 190.12 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s. D. zverejnenia: 31.12.2021 D. vystavenia: 03.01.2022 Detail
Dodávateľ:Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, Slovensko, IČO: 44483767
Predmet:oprava základu dane (Ťarchopis) k dokladu por. č. 211100589
Poznámka:
Č. faktúry: 221100001 Detail Predmet: internet 2/2022 Suma: 35.55 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: RUPKKI D. zverejnenia: 01.01.2022 D. vystavenia: 03.01.2022 Detail
Dodávateľ:RUPKKI, Iliašovská 33, Smižany, Slovensko, IČO: 36580392, IČ DPH: SK2021832142
Predmet:internet 2/2022
Poznámka:
Č. faktúry: 210100412 Detail Predmet: rozvoz obedov pre dôchodcov v SNV Suma: 1080 € Objednávateľ: Spišská katolícka charita Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 31.12.2021 D. vystavenia: 03.01.2022 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:rozvoz obedov pre dôchodcov v SNV
Poznámka:
Č. faktúry: 210100413 Detail Predmet: testovanie zamestnancov na ochorenie COVID 19 Suma: 48 € Objednávateľ: Správcovská firma , s.r.o. Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 31.12.2021 D. vystavenia: 03.01.2022 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:testovanie zamestnancov na ochorenie COVID 19
Poznámka:
Č. faktúry: 210100414 Detail Predmet: testovanie zamestnancov na ochorenie COVID 19 Suma: 216 € Objednávateľ: Správa telovýchovných zariadení Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 31.12.2021 D. vystavenia: 03.01.2022 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:testovanie zamestnancov na ochorenie COVID 19
Poznámka:
Č. faktúry: 210100415 Detail Predmet: testovanie zamestnancov na ochorenie COVID 19 Suma: 354 € Objednávateľ: Eurobus a.s. Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 31.12.2021 D. vystavenia: 03.01.2022 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:testovanie zamestnancov na ochorenie COVID 19
Poznámka:
Č. faktúry: 210100416 Detail Predmet: testovanie zamestnancov na ochorenie COVID 19 Suma: 180 € Objednávateľ: METAKOV, s.r.o. Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 31.12.2021 D. vystavenia: 03.01.2022 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:testovanie zamestnancov na ochorenie COVID 19
Poznámka:
Č. faktúry: 210100417 Detail Predmet: testovanie zamestnancov na ochorenie COVID 19 Suma: 342 € Objednávateľ: Paciga s.r.o. Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 31.12.2021 D. vystavenia: 03.01.2022 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:testovanie zamestnancov na ochorenie COVID 19
Poznámka:
Č. faktúry: 210100419 Detail Predmet: testovanie zamestnancov na ochorenie COVID 19 Suma: 6 € Objednávateľ: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o. Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 31.01.2021 D. vystavenia: 03.01.2022 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:testovanie zamestnancov na ochorenie COVID 19
Poznámka:
Č. faktúry: 210100420 Detail Predmet: testovanie zamestnancov na ochorenie COVID 19 Suma: 120 € Objednávateľ: Zoologická záhrada SNV Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 31.12.2021 D. vystavenia: 03.01.2022 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:testovanie zamestnancov na ochorenie COVID 19
Poznámka:
Č. faktúry: 210100421 Detail Predmet: testovanie zamestnancov na ochorenie COVID 19 Suma: 648 € Objednávateľ: Mesto Spišská Nová Ves Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 31.12.2021 D. vystavenia: 03.01.2022 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:testovanie zamestnancov na ochorenie COVID 19
Poznámka:
Č. faktúry: 210100422 Detail Predmet: testovanie zamestnancov na ochorenie COVID 19 Suma: 30 € Objednávateľ: Centrum voľného času Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 31.12.2021 D. vystavenia: 03.01.2022 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:testovanie zamestnancov na ochorenie COVID 19
Poznámka:
Č. faktúry: 210100426 Detail Predmet: Poskytnuté služby na základe RDOPS 2021 ZOPS_044/2020 12/2021 Suma: 886.77 € Objednávateľ: Mesto Spišská Nová Ves Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 31.12.2021 D. vystavenia: 03.01.2022 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Poskytnuté služby na základe RDOPS 2021 ZOPS_044/2020 12/2021
Poznámka:
Č. faktúry: 210100429 Detail Predmet: služby za mesiac december 2021 - zmluva o odbere a nakladaní s BRKO Suma: 1902.76 € Objednávateľ: Brantner Nova, s.r.o. Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 31.12.2021 D. vystavenia: 03.01.2022 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:služby za mesiac december 2021 - zmluva o odbere a nakladaní s BRKO
Poznámka:
Č. faktúry: 210100430 Detail Predmet: výkon zimnej údržby OC FRESH 12/2021 Suma: 187.14 € Objednávateľ: LABAŠ s.r.o. Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 31.12.2021 D. vystavenia: 03.01.2022 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:výkon zimnej údržby OC FRESH 12/2021
Poznámka:
Č. faktúry: 210100431 Detail Predmet: Vývoz smetných nádob 120l - decembet 2021 Suma: 205.44 € Objednávateľ: Brantner Nova, s.r.o. Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 31.12.2021 D. vystavenia: 03.01.2022 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Vývoz smetných nádob 120l - decembet 2021
Poznámka:
Č. faktúry: 210100432 Detail Predmet: Poskytnuté služby na základe RDOPS 2021 ZOPS_044/2020 - rozvoz soli - 12/2021 Suma: 1699.68 € Objednávateľ: Mesto Spišská Nová Ves Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 31.12.2021 D. vystavenia: 03.01.2022 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Poskytnuté služby na základe RDOPS 2021 ZOPS_044/2020 - rozvoz soli - 12/2021
Poznámka:
Č. faktúry: 210100433 Detail Predmet: Poskytnuté služby na základe RDOPS 2021 ZOPS_044/2020- značky - 12/2021 Suma: 395.8 € Objednávateľ: Mesto Spišská Nová Ves Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 31.12.2021 D. vystavenia: 03.01.2022 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Poskytnuté služby na základe RDOPS 2021 ZOPS_044/2020- značky - 12/2021
Poznámka:
Č. faktúry: 210100434 Detail Predmet: Poskytnuté služby na základe RDOPS 2021 ZOPS_044/2020 bod i) - správa a údržba mestských objektov 12/2021 Suma: 103.62 € Objednávateľ: Mesto Spišská Nová Ves Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 31.12.2021 D. vystavenia: 03.01.2022 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Poskytnuté služby na základe RDOPS 2021 ZOPS_044/2020 bod i) - správa a údržba mestských objektov 12/2021
Poznámka:
Č. faktúry: 210100435 Detail Predmet: Poskytnuté služby na základe RDOPS 2021 ZOPS_044/2020 bod j) - správa a údržba verejnej zelene 12/2021 Suma: 2139.59 € Objednávateľ: Mesto Spišská Nová Ves Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 31.12.2021 D. vystavenia: 03.01.2022 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Poskytnuté služby na základe RDOPS 2021 ZOPS_044/2020 bod j) - správa a údržba verejnej zelene 12/2021
Poznámka:
Č. faktúry: 210100436 Detail Predmet: Poskytnuté služby na základe RDOPS 2021 ZOPS_044/2020 bod d)- vyprázdňovanie smetných nádob 12/2021 Suma: 3023.19 € Objednávateľ: Mesto Spišská Nová Ves Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 31.12.2021 D. vystavenia: 03.01.2022 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Poskytnuté služby na základe RDOPS 2021 ZOPS_044/2020 bod d)- vyprázdňovanie smetných nádob 12/2021
Poznámka:
Č. faktúry: 210100437 Detail Predmet: Poskytnuté služby na základe RDOPS 2021 ZOPS_044/2020 bod i) - správa a údržba mestských objektov 12/2021 Suma: 232.01 € Objednávateľ: Mesto Spišská Nová Ves Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 31.12.2021 D. vystavenia: 03.01.2022 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Poskytnuté služby na základe RDOPS 2021 ZOPS_044/2020 bod i) - správa a údržba mestských objektov 12/2021
Poznámka:
Č. faktúry: 210100438 Detail Predmet: služby za mesiac december 2021 - zmluva o odbere a nakladaní s BRKO Suma: 8023.57 € Objednávateľ: Mesto Spišská Nová Ves Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 31.12.2021 D. vystavenia: 03.01.2022 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:služby za mesiac december 2021 - zmluva o odbere a nakladaní s BRKO
Poznámka:
Č. faktúry: 210100439 Detail Predmet: Poskytnuté služby na základe RDOPS 2021 ZOPS_044/2020 bod b)- priebežné ručné čistenie verejných priestranstiev 12/2021 Suma: 10228.7 € Objednávateľ: Mesto Spišská Nová Ves Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 31.12.2021 D. vystavenia: 03.01.2022 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Poskytnuté služby na základe RDOPS 2021 ZOPS_044/2020 bod b)- priebežné ručné čistenie verejných priestranstiev 12/2021
Poznámka:
Č. faktúry: 210100440 Detail Predmet: Poskytnuté služby na základe RDOPS 2021 ZOPS_044/2020 bod e) - zimná údržba ručná Suma: 7063.4 € Objednávateľ: Mesto Spišská Nová Ves Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 31.12.2021 D. vystavenia: 03.01.2022 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Poskytnuté služby na základe RDOPS 2021 ZOPS_044/2020 bod e) - zimná údržba ručná
Poznámka:
Č. faktúry: 210100441 Detail Predmet: Poskytnuté služby na základe RDOPS 2021 ZOPS_044/2020 bod e)- zimná údržba Suma: 13685.1 € Objednávateľ: Mesto Spišská Nová Ves Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 31.12.2021 D. vystavenia: 03.01.2022 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Poskytnuté služby na základe RDOPS 2021 ZOPS_044/2020 bod e)- zimná údržba
Poznámka:
Č. faktúry: 210100442 Detail Predmet: odhŕňanie a posyp vnútroareálových komunikácií v areáli Priemyselného parku - obj. 15/2101372 Suma: 268.62 € Objednávateľ: Mesto Spišská Nová Ves Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 31.12.2021 D. vystavenia: 03.01.2022 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:odhŕňanie a posyp vnútroareálových komunikácií v areáli Priemyselného parku - obj. 15/2101372
Poznámka:
Č. faktúry: 210100443 Detail Predmet: zimná údržba v areáli Podnikateľského inkubátora na Tehelnej ulici Suma: 66.88 € Objednávateľ: Mesto Spišská Nová Ves Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 16.12.2021 D. vystavenia: 03.01.2022 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:zimná údržba v areáli Podnikateľského inkubátora na Tehelnej ulici
Poznámka:
Č. faktúry: 220100001 Detail Predmet: oprava plota v MŠ P. jilemníckého - obj. 159/2200001 Suma: 61.27 € Objednávateľ: Mesto Spišská Nová Ves Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 03.01.2022 D. vystavenia: 03.01.2022 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:oprava plota v MŠ P. jilemníckého - obj. 159/2200001
Poznámka:
Č. faktúry: 210100428 Detail Predmet: odvoz odpadu Suma: 10 € Objednávateľ: Henrieta Ilavská Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 29.12.2021 D. vystavenia: 03.01.2022 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:odvoz odpadu
Poznámka:
Počet záznamov: 5188
Skočiť na stranu: