Od 31.3.2022 zverejňujeme zmluvy v Centrálnom registri zmlúv. Dostupné sú na web. stránke https://www.crz.gov.sk/

Číslo zmluvy Súbor na stiahnutieSuma ObjednávateľDodávateľ Dátumy uzavretiazverejnenia
Č. zmluvy: Rámcová dohoda o poskytovaní služieb Detail Predmet: Zimná údržba ručná a strojová Suma: 50000 € Objednávateľ: Mesto Spišská Nová Ves Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 23.12.2021 D. uzavretia: 23.12.2021 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Zimná údržba ručná a strojová
Poznámka:
Č. zmluvy: Zmluva o odbere a nakladaní s BRKO Detail Predmet: Odber a nakladanie vytriedených biologicky rozložiteľných odpadov Suma: 0 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Mesto Spišské Podhradie D. zverejnenia: 07.12.2021 D. uzavretia: 07.12.2021 Detail
Dodávateľ:Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie, Slovensko, IČO: 329622, DIČ: 2020711886
Predmet:Odber a nakladanie vytriedených biologicky rozložiteľných odpadov
Poznámka:
Dátum platnosti do:31.12.2022
Č. zmluvy: Zmluva o nájme dopravných prostriedkov Detail Predmet: FARMTRAC malotraktor, CAN-AM MAVERiCK TRAIL Suma: 134.38 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Mesto Spišská Nová Ves D. zverejnenia: 01.12.2021 D. uzavretia: 01.12.2021 Detail
Dodávateľ:Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 329614, DIČ: 2020717875
Predmet:FARMTRAC malotraktor, CAN-AM MAVERiCK TRAIL
Poznámka:
Dátum platnosti do:31.12.2021
Č. zmluvy: Kúpna zmluva č. 362/2021 Detail Predmet: kúpa vozidla Citroen JUMPER Suma: 4800 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Mesto Spišská Nová Ves D. zverejnenia: 30.11.2021 D. uzavretia: 30.11.2021 Detail
Dodávateľ:Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 329614, DIČ: 2020717875
Predmet:kúpa vozidla Citroen JUMPER
Poznámka:
Č. zmluvy: Dodatok č. 3 k Rámcovej dohode o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve Detail Predmet: zmena Článku III. bod 4 Suma: 155000 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Mesto Spišská Nová Ves D. zverejnenia: 29.11.2021 D. uzavretia: 29.11.2021 Detail
Dodávateľ:Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 329614, DIČ: 2020717875
Predmet:zmena Článku III. bod 4
Poznámka:
Č. zmluvy: Zmluva o výpožičke Detail Predmet: pozemky RCZ BRO Suma: 0 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Mesto Spišská Nová Ves D. zverejnenia: 08.11.2021 D. uzavretia: 09.11.2021 Detail
Dodávateľ:Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 329614, DIČ: 2020717875
Predmet:pozemky RCZ BRO
Poznámka:
Č. zmluvy: Zmluva o dielo Detail Predmet: Výkon zimnej údržby - areál OC Fresh Suma: 0 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: LABAŠ s.r.o. D. zverejnenia: 03.11.2021 D. uzavretia: 03.11.2021 Detail
Dodávateľ:LABAŠ s.r.o., Textilná 1 , Košice, Slovensko, IČO: 36183181, DIČ: 2020044796, IČ DPH: SK2020044796
Predmet:Výkon zimnej údržby - areál OC Fresh
Poznámka:
Dátum platnosti do:31.03.2022
Č. zmluvy: Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov Detail Predmet: Multifunkčné energetické centrum - zmena nájomného Suma: 1770 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Mesto Spišská Nová Ves D. zverejnenia: 29.10.2021 D. uzavretia: 29.10.2021 Detail
Dodávateľ:Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 329614, DIČ: 2020717875
Predmet:Multifunkčné energetické centrum - zmena nájomného
Poznámka:
Č. zmluvy: TSS 55/10/2021/01 Detail Predmet: monitorovacie jednotky s montážou Suma: 0 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: TSS Group a.s. D. zverejnenia: 20.10.2021 D. uzavretia: 25.10.2021 Detail
Dodávateľ:TSS Group a.s., Továrenská 4201/50, Dubnica nad Váhom, Slovensko, IČO: 36323551, IČ DPH: SK2020116505
Predmet:monitorovacie jednotky s montážou
Poznámka:
Č. zmluvy: Zmluva o reklame - hokejový klub Detail Predmet: propagácia objednávateľa Suma: 20300 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: HK RYSY s.r.o. D. zverejnenia: 01.10.2021 D. uzavretia: 01.10.2021 Detail
Dodávateľ:HK RYSY s.r.o., Gorkého 6, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 53840666, DIČ: 2121511238
Predmet:propagácia objednávateľa
Poznámka:
Dátum platnosti do:30.04.2022
Č. zmluvy: Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve Detail Predmet: zmena prílohy Suma: 0 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Mesto Spišská Nová Ves D. zverejnenia: 01.10.2021 D. uzavretia: 01.10.2021 Detail
Dodávateľ:Mesto Spišská Nová Ves, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245
Predmet:zmena prílohy
Poznámka:
Č. zmluvy: 210100288 Detail Predmet: odvoz odpadu Suma: 10 € Objednávateľ: Jana Ambrozyová Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 27.09.2021 D. uzavretia: 27.09.2021 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:odvoz odpadu
Poznámka:
Č. zmluvy: Kúpna zmluva Detail Predmet: hnuteľný majetok Suma: 12960.1 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Mesto Spišská Nová Ves D. zverejnenia: 16.09.2021 D. uzavretia: 16.09.2021 Detail
Dodávateľ:Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 329614, DIČ: 2020717875
Predmet:hnuteľný majetok
Poznámka:
Č. zmluvy: 21/44/53G/33 Detail Predmet: Dohoda o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku Suma: 0 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny D. zverejnenia: 12.08.2021 D. uzavretia: 12.08.2021 Detail
Dodávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny , Odborárov 53, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 30794536, DIČ: 2021777780, IČ DPH: SK2021777780
Predmet:Dohoda o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku
Poznámka:
Č. zmluvy: Zmluva o likvidácii odpadových vôd Detail Predmet: Odobratie, preprava a likvidácia odpadových vôd Suma: 0 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. D. zverejnenia: 12.08.2021 D. uzavretia: 12.08.2021 Detail
Dodávateľ:Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, Slovensko, IČO: 36500968, DIČ: 2021918459
Predmet:Odobratie, preprava a likvidácia odpadových vôd
Poznámka:
Č. zmluvy: Zmluva o reklame Detail Predmet: propagácia objednávateľa Suma: 11000 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Futbalový klub Spišská Nová Ves, o.z. D. zverejnenia: 30.07.2021 D. uzavretia: 30.07.2021 Detail
Dodávateľ:Futbalový klub Spišská Nová Ves, o.z., Ing. O. Kožucha, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 35548967
Predmet:propagácia objednávateľa
Poznámka:
Dátum platnosti do:30.06.2022
Č. zmluvy: Zmluva o dielo 278/2021 Detail Predmet: Rekonštrukcia rozvodov ÚK a TV okruh kotolne Mier 5, Trieda 1. mája 22-26 Suma: 140471 € Objednávateľ: Mesto Spišská Nová Ves Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 27.07.2021 D. uzavretia: 28.07.2021 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Rekonštrukcia rozvodov ÚK a TV okruh kotolne Mier 5, Trieda 1. mája 22-26
Poznámka:
Dátum platnosti do:31.10.2021
Č. zmluvy: TSS 25/07/2021/01 Detail Predmet: monitorovacie jednotky s montážou Suma: 0 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: TSS Group a.s. D. zverejnenia: 09.07.2021 D. uzavretia: 16.07.2021 Detail
Dodávateľ:TSS Group a.s., Továrenská 4201/50, Dubnica nad Váhom, Slovensko, IČO: 36323551, IČ DPH: SK2020116505
Predmet:monitorovacie jednotky s montážou
Poznámka:
Č. zmluvy: rámcová zmluva Detail Predmet: Služby súvisiace s vykonávaním PCR testov Suma: 0 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Klinická biochémia s.r.o. D. zverejnenia: 14.07.2021 D. uzavretia: 15.07.2021 Detail
Dodávateľ:Klinická biochémia s.r.o., V. Spanyola 47A, Žilina, Slovensko, IČO: 36406554, DIČ: 2021694543
Predmet:Služby súvisiace s vykonávaním PCR testov
Poznámka:
Č. zmluvy: Zmluva o dielo 191/2021 Detail Predmet: Rekonštrukcia rozvodov ÚK a TV okruh kotolne Mier 1, Štúrovo nábrežie 15-20 Suma: 158314 € Objednávateľ: Mesto Spišská Nová Ves Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 12.07.2021 D. uzavretia: 12.07.2021 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Rekonštrukcia rozvodov ÚK a TV okruh kotolne Mier 1, Štúrovo nábrežie 15-20
Poznámka:
Č. zmluvy: Poistka Firma a ochrana Detail Predmet: CSC kontajner Suma: 0 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: UNIQA poisťovňa a.s. D. zverejnenia: 09.07.2021 D. uzavretia: 12.07.2021 Detail
Dodávateľ:UNIQA poisťovňa a.s., Krasovského 15, Bratislava, Slovensko, IČO: 653501, DIČ: 2021096242
Predmet:CSC kontajner
Poznámka:
Č. zmluvy: kúpna zmluva LZC/21/80232 Detail Predmet: hygienizačný kontajner Suma: 59988 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Tatra-Leasing, s.r.o. D. zverejnenia: 08.07.2021 D. uzavretia: 09.07.2021 Detail
Dodávateľ:Tatra-Leasing, s.r.o., Hoďzovo námestie 3, Bratislava, Slovensko, IČO: 31326552, DIČ: 2020290712, IČ DPH: SK7020000944
Predmet:hygienizačný kontajner
Poznámka:
Č. zmluvy: Dodatok č. 1 k rámcovej zmluve Detail Predmet: zmena rámcovej zmluvy o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve Suma: 0 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Mesto Spišská Nová Ves D. zverejnenia: 30.06.2021 D. uzavretia: 30.06.2021 Detail
Dodávateľ:Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 329614, DIČ: 2020717875
Predmet:zmena rámcovej zmluvy o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve
Poznámka:
Č. zmluvy: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov Detail Predmet: zmena plochy nájmu Suma: 900 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Mesto Spišská Nová Ves D. zverejnenia: 30.06.2021 D. uzavretia: 30.06.2021 Detail
Dodávateľ:Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 329614, DIČ: 2020717875
Predmet:zmena plochy nájmu
Poznámka:
Č. zmluvy: Kúpna zmluva Detail Predmet: FORD Transit 350L SRW Suma: 4000 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: okno-prim, s.r.o. D. zverejnenia: 30.06.2021 D. uzavretia: 30.06.2021 Detail
Dodávateľ:okno-prim, s.r.o., Letná 37, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 46839909
Predmet:FORD Transit 350L SRW
Poznámka:
Č. zmluvy: Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke nebytových priestorov Detail Predmet: zmena nájomného Suma: 264.3 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Mesto Spišská Nová Ves D. zverejnenia: 28.06.2021 D. uzavretia: 28.06.2021 Detail
Dodávateľ:Mesto Spišská Nová Ves, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245
Predmet:zmena nájomného
Poznámka:
Č. zmluvy: Dodatok č.1 k dohode č.21/44/53G/15 Detail Predmet: zmena poskytnutia kompenzačných príspevkov Suma: 0 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny D. zverejnenia: 15.06.2021 D. uzavretia: 15.06.2021 Detail
Dodávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny , Odborárov 53, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 30794536, DIČ: 2021777780, IČ DPH: SK2021777780
Predmet:zmena poskytnutia kompenzačných príspevkov
Poznámka:
Č. zmluvy: Dohoda č. 21/44/53F/3 Detail Predmet: poskytnutie umiestňovacieho príspevku integračnému podniku Suma: 0 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny D. zverejnenia: 10.06.2021 D. uzavretia: 11.06.2021 Detail
Dodávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny , Odborárov 53, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 30794536, DIČ: 2021777780, IČ DPH: SK2021777780
Predmet:poskytnutie umiestňovacieho príspevku integračnému podniku
Poznámka:
Č. zmluvy: dohoda o ukončení Zmluvy o nájme dopravného prostriedku Detail Predmet: ukončenie zmluvy - Ford Transit Suma: 0 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: okno-prim, s.r.o. D. zverejnenia: 08.06.2021 D. uzavretia: 09.06.2021 Detail
Dodávateľ:okno-prim, s.r.o., Letná 37, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 46839909
Predmet:ukončenie zmluvy - Ford Transit
Poznámka:
Č. zmluvy: Zmluva SK-19/06/2021/01 Detail Predmet: Monitorovanie vozidla Suma: 0 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: TSS Group a.s. D. zverejnenia: 08.06.2021 D. uzavretia: 09.06.2021 Detail
Dodávateľ:TSS Group a.s., Továrenská 4201/50, Dubnica nad Váhom, Slovensko, IČO: 36323551, IČ DPH: SK2020116505
Predmet:Monitorovanie vozidla
Poznámka:
Počet záznamov: 145