Od 31.3.2022 zverejňujeme zmluvy v Centrálnom registri zmlúv. Dostupné sú na web. stránke https://www.crz.gov.sk/

Číslo zmluvy Súbor na stiahnutieSuma ObjednávateľDodávateľ Dátumy uzavretiazverejnenia
Č. zmluvy: Poistná zmluva 11-318502 Detail Predmet: Poistenie zodpovednosti za škodu Suma: 293.51 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Union poisťovňa, a.s. D. zverejnenia: 07.06.2021 D. uzavretia: 08.06.2021 Detail
Dodávateľ:Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, Slovensko, IČO: 31322051, DIČ: 2020800353
Predmet:Poistenie zodpovednosti za škodu
Poznámka:
Č. zmluvy: dodatok č.2 k Zmluve o nájme dopravných prostriedkov Detail Predmet: Zmena nájomného Suma: 153.67 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Mesto Spišská Nová Ves D. zverejnenia: 07.06.2021 D. uzavretia: 08.06.2021 Detail
Dodávateľ:Mesto Spišská Nová Ves, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245
Predmet:Zmena nájomného
Poznámka:
Č. zmluvy: Zmluva o poskytnutí spotrebného úveru č. LZL/21/00788 Detail Predmet: Citroen jumper valník Suma: 26784 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Tatra-Leasing, s.r.o. D. zverejnenia: 26.05.2021 D. uzavretia: 26.05.2021 Detail
Dodávateľ:Tatra-Leasing, s.r.o., Hoďzovo námestie 3, Bratislava, Slovensko, IČO: 31326552, DIČ: 2020290712, IČ DPH: SK7020000944
Predmet:Citroen jumper valník
Poznámka:
Č. zmluvy: Darovacia zmluva AD14/2021 Detail Predmet: Finančný dar na chov Rysa ostrovida Suma: 630 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Zoologická záhrada SNV D. zverejnenia: 25.05.2021 D. uzavretia: 26.05.2021 Detail
Dodávateľ:Zoologická záhrada SNV, sadová 6, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 31309399
Predmet:Finančný dar na chov Rysa ostrovida
Poznámka:
Dátum platnosti do:25.05.2022
Č. zmluvy: dodatok č.1 k Zmluve o nájme dopravných prostriedkov Detail Predmet: Zmena nájomného Suma: 279.42 € Objednávateľ: Mesto Spišská Nová Ves Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 20.05.2021 D. uzavretia: 20.05.2021 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Zmena nájomného
Poznámka:
Č. zmluvy: Dohoda 21/44/53G/21 Detail Predmet: Dohoda o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku Suma: 0 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny D. zverejnenia: 13.05.2021 D. uzavretia: 14.05.2021 Detail
Dodávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny , Odborárov 53, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 30794536, DIČ: 2021777780, IČ DPH: SK2021777780
Predmet:Dohoda o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku
Poznámka:
Č. zmluvy: Darovacia zmluva Detail Predmet: dar vo forme peňažných prostriedkov na verejnoprospešné účely Suma: 5000 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: OBI Slovakia s.r.o. D. zverejnenia: 14.05.2021 D. uzavretia: 14.05.2021 Detail
Dodávateľ:OBI Slovakia s.r.o., Hodonínska 25, Bratislava, Slovensko, IČO: 48258946, DIČ: 2120131651
Predmet:dar vo forme peňažných prostriedkov na verejnoprospešné účely
Poznámka:
Č. zmluvy: TSS 55/04/2020/02 Detail Predmet: monitorovanie vozidla Suma: 0 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: TSS Group a.s. D. zverejnenia: 30.04.2021 D. uzavretia: 05.05.2021 Detail
Dodávateľ:TSS Group a.s., Továrenská 4201/50, Dubnica nad Váhom, Slovensko, IČO: 36323551, IČ DPH: SK2020116505
Predmet:monitorovanie vozidla
Poznámka:
Č. zmluvy: Rámcová dohoda o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve Detail Predmet: poskytovanie služieb spojených so zberom, prepravou a zhodnotením BRO Suma: 0 € Objednávateľ: Mesto Spišská Nová Ves Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 30.04.2021 D. uzavretia: 30.04.2021 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:poskytovanie služieb spojených so zberom, prepravou a zhodnotením BRO
Poznámka:
Dátum platnosti do:31.12.2021
Č. zmluvy: Zmluva o odbere a nakladaní s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi Detail Predmet: Odber a nakladanie s vytriedeným biologicky rozložiteľným odpadom za účelom jeho zhodnotenia Suma: 0 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Technické služby mesta Levoča D. zverejnenia: 30.04.2021 D. uzavretia: 30.04.2021 Detail
Dodávateľ:Technické služby mesta Levoča, Hradby 2, Levoča, Slovensko, IČO: 35528052, DIČ: 2020731713
Predmet:Odber a nakladanie s vytriedeným biologicky rozložiteľným odpadom za účelom jeho zhodnotenia
Poznámka:
Dátum platnosti do:31.12.2021
Č. zmluvy: Zmluva o odbere a nakladaní s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi Detail Predmet: Odber a nakladanie s vytriedeným biologicky rozložiteľným odpadom za účelom jeho zhodnotenia Suma: 0 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Brantner Nova s.r.o. D. zverejnenia: 30.04.2021 D. uzavretia: 30.04.2021 Detail
Dodávateľ:Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 31659641, DIČ: 31659641, IČ DPH: SK31659641
Predmet:Odber a nakladanie s vytriedeným biologicky rozložiteľným odpadom za účelom jeho zhodnotenia
Poznámka:
Dátum platnosti do:31.12.2021
Č. zmluvy: Zmluva o odbere a nakladaní s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi Detail Predmet: Odber a nakladanie s vytriedeným biologicky rozložiteľným odpadom za účelom jeho zhodnotenia Suma: 0 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Mesto Spišské Podhradie D. zverejnenia: 30.04.2021 D. uzavretia: 30.04.2021 Detail
Dodávateľ:Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie, Slovensko, IČO: 329622, DIČ: 2020711886
Predmet:Odber a nakladanie s vytriedeným biologicky rozložiteľným odpadom za účelom jeho zhodnotenia
Poznámka:
Dátum platnosti do:31.12.2021
Č. zmluvy: Zmluva o poskytovaní služby TSS Monitoring SK-55/04/2020/02 Detail Predmet: monitoring vozidiel Suma: 0 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: TSS Group a.s. D. zverejnenia: 30.04.2021 D. uzavretia: 30.04.2021 Detail
Dodávateľ:TSS Group a.s., Továrenská 4201/50, Dubnica nad Váhom, Slovensko, IČO: 36323551, IČ DPH: SK2020116505
Predmet:monitoring vozidiel
Poznámka:
Č. zmluvy: Dohoda 21/44/53G/15 Detail Predmet: dohoda o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku Suma: 13336 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny D. zverejnenia: 27.04.2021 D. uzavretia: 27.04.2021 Detail
Dodávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny , Odborárov 53, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 30794536, DIČ: 2021777780, IČ DPH: SK2021777780
Predmet:dohoda o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku
Poznámka:
Č. zmluvy: Dohoda 21/44/53F/2 Detail Predmet: Dohoda o poskytnutí umiestňovacieho príspevku integračnému podniku Suma: 2630.4 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny D. zverejnenia: 19.04.2021 D. uzavretia: 20.04.2021 Detail
Dodávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny , Odborárov 53, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 30794536, DIČ: 2021777780, IČ DPH: SK2021777780
Predmet:Dohoda o poskytnutí umiestňovacieho príspevku integračnému podniku
Poznámka:
Č. zmluvy: zmluva o poskytovaní služby TSSMonitoring Detail Predmet: Monitorovanie vozidla Suma: 0 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: TSS Group a.s. D. zverejnenia: 07.04.2021 D. uzavretia: 08.04.2021 Detail
Dodávateľ:TSS Group a.s., Továrenská 4201/50, Dubnica nad Váhom, Slovensko, IČO: 36323551, IČ DPH: SK2020116505
Predmet:Monitorovanie vozidla
Poznámka:
Č. zmluvy: Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb obci Olcnava Detail Predmet: Zmena kalkulácie ceny pre obec Olcnava Suma: 0 € Objednávateľ: Obec Olcnava Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 01.04.2021 D. uzavretia: 01.04.2021 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Zmena kalkulácie ceny pre obec Olcnava
Poznámka:
Dátum platnosti do:30.06.2021
Č. zmluvy: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov Detail Predmet: Výpožička nebytových priestorov Štefánikovo námestie 1 Suma: 136 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Mesto Spišská Nová Ves D. zverejnenia: 31.03.2021 D. uzavretia: 01.04.2021 Detail
Dodávateľ:Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 329614, DIČ: 2020717875
Predmet:Výpožička nebytových priestorov Štefánikovo námestie 1
Poznámka:
Č. zmluvy: Dohoda č. 21/44/53G/1 Detail Predmet: Dohoda o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku Suma: 0 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny D. zverejnenia: 29.03.2021 D. uzavretia: 30.03.2021 Detail
Dodávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny , Odborárov 53, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 30794536, DIČ: 2021777780, IČ DPH: SK2021777780
Predmet:Dohoda o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku
Poznámka:
Č. zmluvy: TSS 54/03/2021/02 Detail Predmet: monitorovanie vozidiel Suma: 0 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: TSS Group a.s. D. zverejnenia: 17.03.2021 D. uzavretia: 30.03.2021 Detail
Dodávateľ:TSS Group a.s., Továrenská 4201/50, Dubnica nad Váhom, Slovensko, IČO: 36323551, IČ DPH: SK2020116505
Predmet:monitorovanie vozidiel
Poznámka:
Č. zmluvy: Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci Detail Predmet: Vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu Suma: 0 € Objednávateľ: Ministerstvo zdravotníctva SR Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 29.03.2021 D. uzavretia: 29.03.2021 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu
Poznámka:
Dátum platnosti do:30.06.2021
Č. zmluvy: Dohoda č. 21/44/53G/7 Detail Predmet: Dohoda o poskytnutí príspevkov integračnému podniku Suma: 0 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny D. zverejnenia: 24.03.2021 D. uzavretia: 25.03.2021 Detail
Dodávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny , Odborárov 53, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 30794536, DIČ: 2021777780, IČ DPH: SK2021777780
Predmet:Dohoda o poskytnutí príspevkov integračnému podniku
Poznámka:
Č. zmluvy: Zmluva o reklame Detail Predmet: Reklama Suma: 2000 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Hokejový klub SNV o.z. D. zverejnenia: 22.03.2021 D. uzavretia: 23.03.2021 Detail
Dodávateľ:Hokejový klub SNV o.z., T. Vansovej 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 17151261, IČ DPH: SK2020719118
Predmet:Reklama
Poznámka:
Dátum platnosti do:30.06.2021
Č. zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb pre obec Matejovce nad Hornádom Detail Predmet: Poskytovanie služieb súvisiacich s epidemiologickou situáciou na území obce Matejovce nad Hornádom Suma: 0 € Objednávateľ: Obec Matejovce nad Hornádom Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 12.03.2021 D. uzavretia: 12.03.2021 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Poskytovanie služieb súvisiacich s epidemiologickou situáciou na území obce Matejovce nad Hornádom
Poznámka:
Dátum platnosti do:30.06.2021
Č. zmluvy: Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení odpadov Detail Predmet: Odber nebezpečného odpadu Suma: 0 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: REUMED s.r.o. D. zverejnenia: 01.03.2021 D. uzavretia: 02.03.2021 Detail
Dodávateľ:REUMED s.r.o., Kollárová 12, Spišská Nová Ves, Slovensko, DIČ: 2022116558
Predmet:Odber nebezpečného odpadu
Poznámka:
Č. zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb siete RUPKKI Detail Predmet: Pripojenie na internet Suma: 0 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: RUPKKI D. zverejnenia: 01.03.2021 D. uzavretia: 02.03.2021 Detail
Dodávateľ:RUPKKI, Iliašovská 33, Smižany, Slovensko, IČO: 36580392, IČ DPH: SK2021832142
Predmet:Pripojenie na internet
Poznámka:
Č. zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb pre obec Smižany Detail Predmet: Poskytovanie služieb súvisiacich s epidemiologickou situáciou na území obce Smižany Suma: 0 € Objednávateľ: Obec Smižany Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 26.02.2021 D. uzavretia: 26.02.2021 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Poskytovanie služieb súvisiacich s epidemiologickou situáciou na území obce Smižany
Poznámka:
Dátum platnosti do:30.06.2021
Č. zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb pre obec Smižany Detail Predmet: Poskytovanie služieb súvisiacich s epidemiologickou situáciou na území obce Smižany Suma: 0 € Objednávateľ: Obec Smižany Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 26.02.2021 D. uzavretia: 26.02.2021 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Poskytovanie služieb súvisiacich s epidemiologickou situáciou na území obce Smižany
Poznámka:
Č. zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb pre obec Mlynky Detail Predmet: Poskytovanie služieb súvisiacich s epidemiologickou situáciou na území obce Mlynky Suma: 0 € Objednávateľ: Obec Mlynky Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 11.02.2021 D. uzavretia: 11.02.2021 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Poskytovanie služieb súvisiacich s epidemiologickou situáciou na území obce Mlynky
Poznámka:
Dátum platnosti do:30.06.2021
Č. zmluvy: Zmluva o nájme nehnuteľných a hnuteľných vecí Detail Predmet: nájom Suma: 3750 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Mesto Spišská Nová Ves D. zverejnenia: 10.02.2021 D. uzavretia: 11.02.2021 Detail
Dodávateľ:Mesto Spišská Nová Ves, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245
Predmet:nájom
Poznámka:
Počet záznamov: 145