Deprecated: Required parameter $key follows optional parameter $numRows in /home/html/mepos.sk/public_html/web/_sub/register/_inc/classes/Docs.php on line 155

Deprecated: Required parameter $price follows optional parameter $numRows in /home/html/mepos.sk/public_html/web/_sub/register/_inc/classes/Docs.php on line 155

Deprecated: Required parameter $date follows optional parameter $numRows in /home/html/mepos.sk/public_html/web/_sub/register/_inc/classes/Docs.php on line 155

Deprecated: Required parameter $key follows optional parameter $numRows in /home/html/mepos.sk/public_html/web/_sub/register/_inc/classes/Docs.php on line 186

Deprecated: Required parameter $price follows optional parameter $numRows in /home/html/mepos.sk/public_html/web/_sub/register/_inc/classes/Docs.php on line 186

Deprecated: Required parameter $date follows optional parameter $numRows in /home/html/mepos.sk/public_html/web/_sub/register/_inc/classes/Docs.php on line 186

Deprecated: Required parameter $key follows optional parameter $numRows in /home/html/mepos.sk/public_html/web/_sub/register/_inc/classes/Docs.php on line 218

Deprecated: Required parameter $price follows optional parameter $numRows in /home/html/mepos.sk/public_html/web/_sub/register/_inc/classes/Docs.php on line 218

Deprecated: Required parameter $date follows optional parameter $numRows in /home/html/mepos.sk/public_html/web/_sub/register/_inc/classes/Docs.php on line 218
Zverejnené Faktúry
Číslo faktúry Súbor na stiahnutieSuma ObjednávateľDodávateľ Dátumy vystaveniazverejnenia
Č. faktúry: 211100343 Detail Predmet: antigénové testy Suma: 4235 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Agentúra PRO-STAFF, s.r.o. D. zverejnenia: 21.07.2021 D. vystavenia: 21.07.2021 Detail
Dodávateľ:Agentúra PRO-STAFF, s.r.o., j. Matušku 2/2303, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 36724068, DIČ: 2022305956
Predmet:antigénové testy
Poznámka:
Č. faktúry: 211100344 Detail Predmet: svetelný maják Suma: 51.48 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: BagreSpiš s.r.o. D. zverejnenia: 21.07.2021 D. vystavenia: 21.07.2021 Detail
Dodávateľ:BagreSpiš s.r.o., Hutnícka 2679/3, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 44078447, DIČ: 2022588238, IČ DPH: SK2022588238
Predmet:svetelný maják
Poznámka:
Č. faktúry: 211100345 Detail Predmet: servisné práce stroja TAKEUCHI TB216 Suma: 326.58 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: BagreSpiš s.r.o. D. zverejnenia: 21.07.2021 D. vystavenia: 21.07.2021 Detail
Dodávateľ:BagreSpiš s.r.o., Hutnícka 2679/3, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 44078447, DIČ: 2022588238, IČ DPH: SK2022588238
Predmet:servisné práce stroja TAKEUCHI TB216
Poznámka:
Č. faktúry: 211100341 Detail Predmet: preložka VN vedenia Suma: 17156.7 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: BlockWork, s.r.o. D. zverejnenia: 20.07.2021 D. vystavenia: 20.07.2021 Detail
Dodávateľ:BlockWork, s.r.o., Javorová 2017/11, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52368688, DIČ: 2120994447
Predmet:preložka VN vedenia
Poznámka:
Č. faktúry: 211100342 Detail Predmet: zemné práce preložka VN prepoj. ul. Starosaska-Matušková Suma: 12660.5 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: ELKOSTAV - KM, s.r.o. D. zverejnenia: 20.07.2021 D. vystavenia: 20.07.2021 Detail
Dodávateľ:ELKOSTAV - KM, s.r.o., Za kaštieľom 1307/1, Smižany, Slovensko, IČO: 36748901, DIČ: 2022341574
Predmet:zemné práce preložka VN prepoj. ul. Starosaska-Matušková
Poznámka:
Č. faktúry: 210100204 Detail Predmet: zemné práce na preložke vedenia ul. Starosaská - Matušková Suma: 39434.3 € Objednávateľ: Mesto Spišská Nová Ves Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 20.07.2021 D. vystavenia: 20.07.2021 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:zemné práce na preložke vedenia ul. Starosaská - Matušková
Poznámka:
Č. faktúry: 211100340 Detail Predmet: likvidácia odpadových vôd 1.7.2021-15.7.2021 Suma: 208.32 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. D. zverejnenia: 19.07.2021 D. vystavenia: 19.07.2021 Detail
Dodávateľ:Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, Slovensko, IČO: 36500968, DIČ: 2021918459
Predmet:likvidácia odpadových vôd 1.7.2021-15.7.2021
Poznámka:
Č. faktúry: 211100334 Detail Predmet: materiál na opravu okresného úradu - schody Suma: 23.28 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Tehelňa STOVA, spol. s r.o. D. zverejnenia: 15.07.2021 D. vystavenia: 15.07.2021 Detail
Dodávateľ:Tehelňa STOVA, spol. s r.o. , Letecká 35 , Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 31703747
Predmet:materiál na opravu okresného úradu - schody
Poznámka:
Č. faktúry: 211100335 Detail Predmet: výkopové a pomocné práce pri zhotovení trativodu - Duklianska ul. Suma: 568 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Jaroslav Čonka D. zverejnenia: 15.07.2021 D. vystavenia: 15.07.2021 Detail
Dodávateľ:Jaroslav Čonka, Gaštanová 1742/2, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 43479511, DIČ: 1077234224
Predmet:výkopové a pomocné práce pri zhotovení trativodu - Duklianska ul.
Poznámka:
Č. faktúry: 211100336 Detail Predmet: chladnička na PCR testy- MOM Suma: 229 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: KOHEX s.r.o. D. zverejnenia: 15.07.2021 D. vystavenia: 15.07.2021 Detail
Dodávateľ:KOHEX s.r.o. , Štefánikovo nám. 6 , Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 17077257
Predmet:chladnička na PCR testy- MOM
Poznámka:
Č. faktúry: 211100337 Detail Predmet: nákup PHM od 1.7.2021-15.7.2021 Suma: 2068.69 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: BMI - spol. s. r. o. D. zverejnenia: 15.07.2021 D. vystavenia: 15.07.2021 Detail
Dodávateľ:BMI - spol. s. r. o. , Zimná 83, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 36538957, IČ DPH: SK2021544954
Predmet:nákup PHM od 1.7.2021-15.7.2021
Poznámka:
Č. faktúry: 211100338 Detail Predmet: OOP zamestnanci Suma: 637.65 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY D. zverejnenia: 15.07.2021 D. vystavenia: 15.07.2021 Detail
Dodávateľ:Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 30666171
Predmet:OOP zamestnanci
Poznámka:
Č. faktúry: 211100339 Detail Predmet: Ochranné pomôcky - MOM Suma: 66.24 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: MTM Electric Motors s.r.o. D. zverejnenia: 15.07.2021 D. vystavenia: 15.07.2021 Detail
Dodávateľ:MTM Electric Motors s.r.o., SNP 68, Harichovce, Slovensko, IČO: 47224673, DIČ: 2023850158, IČ DPH: SK2023850158
Predmet:Ochranné pomôcky - MOM
Poznámka:
Č. faktúry: 211100333 Detail Predmet: materiál na opravu okresného úradu - schody Suma: 17.6 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Tehelňa STOVA, spol. s r.o. D. zverejnenia: 13.07.2021 D. vystavenia: 13.07.2021 Detail
Dodávateľ:Tehelňa STOVA, spol. s r.o. , Letecká 35 , Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 31703747
Predmet:materiál na opravu okresného úradu - schody
Poznámka:
Č. faktúry: 210100201 Detail Predmet: odvoz odpadu Suma: 10 € Objednávateľ: Vlastimil Netík Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 13.07.2021 D. vystavenia: 13.07.2021 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:odvoz odpadu
Poznámka:
Č. faktúry: 210100202 Detail Predmet: odvoz odpadu Suma: 10 € Objednávateľ: Jana Čmeľová Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 13.07.2021 D. vystavenia: 13.07.2021 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:odvoz odpadu
Poznámka:
Č. faktúry: 210100203 Detail Predmet: Technické zabezpečenie podujatia Miss Spiša Suma: 1000 € Objednávateľ: Mesto Spišská Nová Ves Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 13.07.2021 D. vystavenia: 13.07.2021 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Technické zabezpečenie podujatia Miss Spiša
Poznámka:
Č. faktúry: 211100329 Detail Predmet: odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu Suma: 582 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: REUMED s.r.o. D. zverejnenia: 12.07.2021 D. vystavenia: 12.07.2021 Detail
Dodávateľ:REUMED s.r.o., Kollárová 12, Spišská Nová Ves, Slovensko, DIČ: 2022116558
Predmet:odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu
Poznámka:
Č. faktúry: 211100330 Detail Predmet: vykonané stavebné práce - výmena obrubníkov Štefánikovo námestie Suma: 24995.5 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: MILANKO spol. s r.o. D. zverejnenia: 12.07.2021 D. vystavenia: 12.07.2021 Detail
Dodávateľ:MILANKO spol. s r.o. , Chrapčiakova 29 , Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 31731244
Predmet:vykonané stavebné práce - výmena obrubníkov Štefánikovo námestie
Poznámka:
Č. faktúry: 211100331 Detail Predmet: dovoz drveného kameniva a za kamenivo - prekládka USD Suma: 550.51 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: GAMAN, s.r.o. D. zverejnenia: 12.07.2021 D. vystavenia: 12.07.2021 Detail
Dodávateľ:GAMAN, s.r.o. , Dunajská 2800/58 , Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 36581241
Predmet:dovoz drveného kameniva a za kamenivo - prekládka USD
Poznámka:
Č. faktúry: 211100332 Detail Predmet: vodoinštalačné a kúrenárské práce Zimný štadión SNV Suma: 375 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: František Kažmír D. zverejnenia: 12.07.2021 D. vystavenia: 12.07.2021 Detail
Dodávateľ:František Kažmír, Kollárová 8, Spišská Nová Ves, Slovensko
Predmet:vodoinštalačné a kúrenárské práce Zimný štadión SNV
Poznámka:
Č. faktúry: 211100325 Detail Predmet: elektromontážne práce - MŠ Lipová preloženie vedenia pri búraní Suma: 300 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Jozef Butela D. zverejnenia: 11.07.2021 D. vystavenia: 11.07.2021 Detail
Dodávateľ:Jozef Butela, Okružná 3, Smižany, Slovensko, IČO: 52196216
Predmet:elektromontážne práce - MŠ Lipová preloženie vedenia pri búraní
Poznámka:
Č. faktúry: 211100326 Detail Predmet: klimatizácia mobilná Suma: 399 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: KOHEX s.r.o. D. zverejnenia: 11.07.2021 D. vystavenia: 11.07.2021 Detail
Dodávateľ:KOHEX s.r.o. , Štefánikovo nám. 6 , Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 17077257
Predmet:klimatizácia mobilná
Poznámka:
Č. faktúry: 211100327 Detail Predmet: obedové menu 118ks Suma: 564.5 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: správa telovýchovných zariadení D. zverejnenia: 11.07.2021 D. vystavenia: 11.07.2021 Detail
Dodávateľ:správa telovýchovných zariadení, Za Hornádom 15, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 35514035, DIČ: 2020504398, IČ DPH: SK2020504398
Predmet:obedové menu 118ks
Poznámka:
Č. faktúry: 211100328 Detail Predmet: vývoz a uloženie odpadu jún 2021 Suma: 168.92 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Brantner Nova s.r.o. D. zverejnenia: 11.07.2021 D. vystavenia: 11.07.2021 Detail
Dodávateľ:Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 31659641, DIČ: 31659641, IČ DPH: SK31659641
Predmet:vývoz a uloženie odpadu jún 2021
Poznámka:
Č. faktúry: 211100305 Detail Predmet: uloženie stavebného odpadu Suma: 5649.55 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: SIDE Trans s.r.o. D. zverejnenia: 08.07.2021 D. vystavenia: 08.07.2021 Detail
Dodávateľ:SIDE Trans s.r.o., J. Wolkera 2412/26, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 46618155, DIČ: 2023560924
Predmet:uloženie stavebného odpadu
Poznámka:
Č. faktúry: 211100306 Detail Predmet: kancelárske potreby Suma: 134.55 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: FaxCopy a.s. D. zverejnenia: 08.07.2021 D. vystavenia: 08.07.2021 Detail
Dodávateľ:FaxCopy a.s. , Domkárska 15 , Bratislava, Slovensko, IČO: 35729040, DIČ: 2020242070, IČ DPH: SK7020000130
Predmet:kancelárske potreby
Poznámka:
Č. faktúry: 211100307 Detail Predmet: Geodetické práce Suma: 567 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Ing. Iveta Nagyová D. zverejnenia: 08.07.2021 D. vystavenia: 08.07.2021 Detail
Dodávateľ:Ing. Iveta Nagyová, E. M. Šoltésovej 19, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 43248454
Predmet:Geodetické práce
Poznámka:
Č. faktúry: 211100308 Detail Predmet: Kosba tráv. plôch - Tarča Suma: 5977.66 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: CSGARDEN s.r.o. D. zverejnenia: 08.07.2021 D. vystavenia: 08.07.2021 Detail
Dodávateľ:CSGARDEN s.r.o., Harichovský chodník 1905/7, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 51431637, DIČ: 2120688790, IČ DPH: SK2120688790
Predmet:Kosba tráv. plôch - Tarča
Poznámka:
Č. faktúry: 211100309 Detail Predmet: Faktúra dodávateľa Suma: 21 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Slovak Telekom a.s. D. zverejnenia: 08.07.2021 D. vystavenia: 08.07.2021 Detail
Dodávateľ:Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, Slovensko, IČO: 35763469, DIČ: 2020273893
Predmet:Faktúra dodávateľa
Poznámka:
Počet záznamov: 4661
Skočiť na stranu: